Telecommunications Engineering (18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Περιγραφή

Οι τηλεπικοινωνίες είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους εμπορικούς τομείς σε ολόκληρο τον κόσμο, με εξαιρετικές προοπτικές εργοδότησης . Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Μηχανική Τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχει θεωρητικές γνώσεις και πρακτική εμπειρία στις πιο σημαντικές πτυχές του τομέα των τηλεπικοινωνιών, όπως τις ενσύρματες επικοινωνίες, τις ασύρματες επικοινωνίες, καθώς και τα τελευταία πρότυπα και τις μοντέρνες τάσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Προοπτικές Εργοδότησης

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μηχανικής των Τηλεπικοινωνιών έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους στους εμπορικούς τομείς των ενσύρματων και ασύρματων τηλεπικοινωνιών, καθώς και στον τομέα διαχείρισης τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Παραδείγματα θέσεων που μπορούν να  καλυφθούν από τους απόφοιτους του Προγράμματος συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στις ακόλουθες: σχεδιασμός συστημάτων τηλεπικοινωνιών, σχεδιασμός κινητών / ασύρματων δικτύων, τεχνολογίες RF και μικροκυμάτων, σχεδιασμός κεραιών, σχεδιασμός ψηφιακών δεκτών, δορυφορικές επικοινωνίες κλπ. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν επίσης να διδάξουν σε προγράμματα θεμελιώδους ή εφαρμοσμένης επιστήμης εάν συνεχίσουν τις σπουδές τους και ολοκληρώσουν μια διδακτορική διατριβή.

Δομή ΠρογράμματοςAll students pursuing this degree must complete the following requirements:


Degree Requirements ECTS
Compulsory courses 52
Elective Courses 16
Master Thesis 22
Total Requirements 90


Compulsory courses 52 ECTS
Code Course Title ECTS
ECE611 Data Communications and Networking 8
ECE612 Digital Communications 8
ECE613 Statistical Analysis and Quality Control 6
ECE621 RF and Microwave Engineering 10
ECE622 Antennas,EM Devices and Propagation 10
ECE623 Advanced Mobile Radio Communications 10


Elective Courses 16 ECTS

(Students choose two from the following courses)

Code Course Title ECTS
ECE624 Special Topics in Telecommunication Engineering 8
ECE625 Satellite Systems Engineering 8
ECE626 Information Theory and Coding 8
ECE627 Digital Receivers 8
ECE628 Advanced Signal Processing 8
ECE629 Optical Communications 8
ECE630 Satellite Communication Systems 8
ECE631 Distributed Computing and Parallel Processing 8
ECE632 Approximation and Randomized Algorithms 8
ECE633 Graph Theory & Applications in Networks 8


Master Thesis 22 ECTS
Code Course Title ECTS
ECE690 Master Thesis 22Transfer Credit Evaluation Policy

Transfer credit may be given for post-graduate courses, which have an equivalency at EUC, when earned in an accredited higher education institution or program with graduate admission standards acceptable to EUC, subject to the following conditions:

a)         the courses were at the post-graduate level;

b)         the grade is B or higher

The maximum number of transfer credits cannot exceed 9 for a Master’s degree, and 18 for a Doctoral degree. Students applying for transfer credit must file a 'Transfer Credit Evaluation Form' at the Office of Admission together with a non-refundable fee.

After having completed procedures required for transfer admission, applicants will be given a statement of credits accepted on transfer by the Office of Admissions before they enroll. Transfer credits are not included in the calculation of the student’s GPA.

 

 

Στόχοι Προγράμματος

General Objectives
 • To provide education leading to an academic degree, namely a Master of Science in Telecommunications Engineering.
 • To develop the student’s capacity to think, write and speak effectively and creatively.
 • To develop the student’s analytical, decision-making and communication competencies together with those qualities of self-reliance, responsibility, integrity and self-awareness which will promote personal achievement and contribution to organizations.
 • To obtain a good grounding in advanced topics in Telecommunications Engineering through the core subjects and attain specialization through the elective courses.
 • To provide the student with the advanced skills, necessary for further advancement in an academic and/or professional career.     
Specific Objectives
 • To intensify and deepen knowledge gained in the Bachelors programme in Computer / Electrical / Electronic Engineering.
 • To prepare students for a lifetime career in industry, government and various institutions in the area of Telecommunications Engineering, by establishing a foundation for lifelong learning and development.
 • To ensure a learning experience which will provide students with the theoretical background and the applied know-how for engineers in Telecommunications to enter any sector of the industry as key personnel.
 • To promote wired and wireless communications in Cyprus through education, research and practical experience.
 • To expose students to the area of scientific research and independent study and to demonstrate creativity and conduct original research work through the completion of the M.Sc. thesis in a specialized topic in the area of Telecommunications Engineering.
 • To analyse and specify the software and hardware requirements appropriate for a solution to a problem in the area of Telecommunications Engineering.
 • To design, implement, and evaluate solutions to Telecommunications Engineering problems, according the desired specifications.
 • To apply mathematical foundations and engineering principles during the modelling, design, and evaluation of telecommunications systems, in a way that demonstrates comprehension of the trade-offs involved in design choices.
Learning Outcomes

Upon successful completion of this program, the students should be able to:

 • State and identify concepts relating to data communications; communication protocols and layered protocol architecture and describe the different network topologies.
 • Compare different protocols in terms of their throughput, error detection and correction, reliability and stochastic or deterministic channel allocation.
 • Describe the underlying principles of transmission, detection and explain the basic principles of digital modulation and demodulation for wireless systems.
 • Define the engineering principles of wireless transmission, cellular systems and the different cellular/mobile systems and analyse and calculate the path loss, fading profiles and effects of multi-path propagation.
 • Generate appropriate orthogonal codes, on the basis of user demand, service requirements and fairness of resource allocation, for use in FDD and TDD UMTS systems.
 • Explain the mathematical principles behind RF and microwave devices and analyze the EM transmission characteristics of planar-lines and waveguides.
 • Perform scattering parameter analysis of RF and microwave networks containing passive distributed components and design and analyze microwave / RF oscillators / mixers / filters / end-to-end microwave / RF communication links.
 • Recognise the uses of antennas, RF components and sources and analyse and evaluate their performance. Design antenna elements in MATLAB and / or CST.
 • Assess the propagation of electromagnetic signals in physical environments perform simple path loss calculations.
 • Demonstrate ability to conduct in-depth research, both individually as well as in teams, in a specific area of Telecommunications as well as manage project. Recognise and describe legal, social or ethical obligations.
 • Construct efficient codes for data on imperfect communication channels and describe possible implications and evaluate performance of various coding techniques over fading channels.
 • Describe, design  and implement the typical architecture of a digital receiver.
 • Describe the operation principles and technology of optical fibre networks and design optical transmitter / receiver and identify possible sources of loss.
 • Recognise and evaluate modern satellite multiple access, modulation and coding schemes and simulate satellite communication links.
 • Describe and compare different models of parallel and distributed computing, basic techniques for designing algorithms in these models and write parallel programs using them.
 • Utilize advance algorithmic techniques such as approximation and randomization techniques in order to provide algorithmic solutions of proved guarantee performance for the problems that are hard to solve.
 • Apply fundamentals of discrete probability theory, the theory of Markov chains, randomized data structures, the probabilistic method, counting techniques and graph theory for modeling, design and analysis of algorithmic problems and solutions.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

University of Europe
Laureate Digital