Τίτλος: Integrated Marketing Communications Campaigns

Κωδικός: MAR312

Περιορισμοί : Κανένα
Προαπαιτούμενα : MAR312 , Junior Standing
Συναπαιτούμενα : Κανένα
Π. Μονάδες : 3
ECTS : 6
Περιγραφή Ατομικού Μαθήματος
Σχετικά Αρχεία