Τίτλος: Issues and Crisis Management and CSR

Κωδικός: PRS260

Περιορισμοί : Κανένα
Προαπαιτούμενα : MAR125
Συναπαιτούμενα : Κανένα
Π. Μονάδες : 3
ECTS : 6
Περιγραφή Ατομικού Μαθήματος
Σχετικά Αρχεία