Επιλογή Σελίδας

Θέσεις Εργασίας

Department of Arts – Scientific collaborator

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, προκηρύσσει θέση μερικής απασχόλησης για Επιστημονικό Συνεργάτη για  προσφορά διδασκαλίας στα προγράμματα σπουδών της στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ Μουσική Τεχνολογία στην...

Department of Health Sciences – any academic rank

European University Cyprus encourages applications from candidates with a strong research record, as it aims to join prestigious world rankings such as Times Higher Education, QS in the next few years.  Successful candidates can benefit from a significant reduction in...

Department of Life Sciences – any academic rank

European University Cyprus encourages applications from candidates with a strong research record, as it aims to join prestigious world rankings such as Times Higher Education, QS in the next few years.  Successful candidates can benefit from a significant reduction in...

Department of CSE – Lecturer or Assistant Professor

European University Cyprus encourages applications from candidates with a strong research record, as it aims to join prestigious world rankings such as Times Higher Education, QS in the next few years.  Successful candidates can benefit from a significant reduction in...

Department of Dentistry – any academic rank

The establishment of the School of Medicine at European University Cyprus has been pivotal to the institution’s aims to be part of the country’s prominence as a regional educational provider.  The organization of the School of Medicine is based on EU directives and...

Department of Medicine – any academic rank

The establishment of the School of Medicine at European University Cyprus has been pivotal to the institution’s aims to be part of the country’s prominence as a regional educational provider.  The organization of the School of Medicine is based on EU directives and...

Department of CSE Scientific Collaborator / Special Scientists

The School of Sciences of European University Cyprus is seeking to recruit qualified applicants for Scientific Collaborators and Special Scientists positions for the following disciplines: Department of Computer Science and Engineering Scientific Collaborator...

Department of Medicine Scientific Collaborator

European University Cyprus School of Medicine has been pivotal to accomplishing the University’s aim to play a prominent role in the country as a regional provider of education at the highest international standards.  The School of Medicine is structured according to...

Department of Social and Behavioral Sciences Scientific Collaborator

The School of Humanities, Social and Education Sciences of European University Cyprus is seeking to fill positions of Scientific Collaborators in the following disciplines: Department of Social Behavioral Sciences    Clinical Neuropsychology Sociology Research Methods...