Επιλογή Σελίδας

Θέσεις Εργασίας

Office of Admissions

Due to the rapid expansion of our operations we are seeking to recruit professionals with passion to join our Admissions’ Team and work in a demanding international, fast pace environment in the following positions: [su_spoiler title="International Unit...

School of Medicine – Department of Medicine

The establishment of the School of Medicine at European University Cyprus has been pivotal to the institution’s aims to be part of the country’s prominence as a regional educational provider.  The organization of the School of Medicine is based on EU directives and...

School of Medicine – Department of Dentistry

The establishment of the School of Medicine at European University Cyprus has been pivotal to the institution’s aims to be part of the country’s prominence as a regional educational provider.  The organization of the School of Medicine is based on EU directives and...

School of Law – Lecturer/Assistant Professor

European University Cyprus encourages applications from candidates with a strong research record, as it aims to join prestigious world rankings such as Times Higher Education, QS in the next few years.  Successful candidates can benefit from a significant reduction in...

School of Sciences – Department of Health Sciences

European University Cyprus encourages applications from candidates with a strong research record, as it aims to join prestigious world rankings such as Times Higher Education, QS in the next few years.  Successful candidates can benefit from a significant reduction in...

School of Sciences – Department of Life Sciences

Academic Vacancy European University Cyprus encourages applications from candidates with a strong research record, as it aims to join prestigious world rankings such as Times Higher Education, QS in the next few years.  Successful candidates can benefit from a...

Research Fellowship

Job title: Doctoral Research Fellowship (PhD) in Computer Science Title: Structure in patterns in ordered datasets with applications in Astrophysics, Neuroscience and Archaeology Location: Department of Computer Science and Engineering, European University Cyprus...

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής – Επιστημονικοί Συνεργάτες ή Ειδικοί Επιστήμονες

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, προκηρύσσει θέσεις μερικής απασχόλησης για Επιστημονικούς Συνεργάτες και Ειδικούς Επιστήμονες για προσφορά διδασκαλίας στα προγράμματα σπουδών της στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...