Τμήμα Επιστημών Ζωής

Το Τμήμα Επιστημών Ζωής ιδρύθηκε το Φθινόπωρο του 2015 και υπάγεται στη Σχολή Επιστημών. Περιλαμβάνει 5 προπτυχιακά και 2 μεταπτυχιακά (Master) προγράμματα (όπως φαίνεται παρακάτω), τα οποία προηγουμένως προσφέρονταν από το Τμήμα Επιστημών Υγείας.

Το Τμήμα Επιστημών Ζωής συνδράμει σημαντικά στην πρωτοβουλία του ΕΠΚ να καταστεί ένα κορυφαίο Πανεπιστήμιο στην περιοχή, προσφέροντας αριστεία στη Διδασκαλία, την Έρευνα και την Κοινωνική Προσφορά, διατηρώντας σθεναρή φοιτητοκεντρική προσέγγιση. Το Τμήμα μας έχει δεσμευτεί στην προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας στον τομέα των Επιστημών Ζωής, στοχεύοντας, ταυτόχρονα, στη βελτίωση της ποιότητας και του βιοτικού επιπέδου μέσω εφαρμογών στην υγεία, γεωργία, ιατρική, φαρμακευτική και την επιστήμη της βιομηχανίας τροφίμων. Εξοπλίζει αποφοίτους με δεξιότητες οι οποίες τους επιτρέπουν να καταστούν πραγματικοί ηγέτες στους τομείς δραστηριοποίησης τους.

Το προσωπικό του Τμήματος απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες και ειδικούς με μακρόχρονη ακαδημαϊκή, ερευνητική, επαγγελματική εμπειρία στους αντίστοιχους τομείς δράσης τους, καθώς επίσης στελεχώνεται από ένα ενεργό δίκτυο συνεργούντων ακαδημαϊκών, Ειδικών Επιστημόνων και Επιστημόνων Συνεργατών.

Στις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις μας, οι φοιτητές εξασκούνται μέσω εργαστηριακών μαθημάτων και εφαρμογών στην απόκτηση δεξιοτήτων απαραίτητων για την επιτυχή εργοδότησή τους. Με γνώμονα τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της κλινικής άσκησης και πρακτικής, το Τμήμα συνεργάζεται με διάφορα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, Χημεία (Εργαστήρια Χημικών και Μικροβιολογικών αναλύσεων), φαρμακευτικές εταιρείες, βιομηχανία τροφίμων, όπως επίσης και άλλα ιδιωτικά ιδρύματα και δομές.

Οι απόφοιτοί μας μπορούν να ακολουθήσουν επιτυχημένες καριέρες σε δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, κοινοτικές και αθλητικές λέσχες, σωματεία και συλλόγους, ιδιωτικά και δημόσια φαρμακεία, φαρμακευτικές εταιρείες και φαρμακευτικές βιομηχανίες, ερευνητικά εργαστήρια και εργαστήρια χημικών αναλύσεων, σχολεία, βιομηχανίες τροφίμων κ.τ.λ., στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος, παρέχουν στους αποφοίτους μας τα απαραίτητα προσόντα και για εκπλήρωση των κριτηρίων εγγραφής στους σχετικούς για το κάθε επάγγελμα τοπικούς συλλόγους και συμβούλια εγγραφής.

Δρ. Σωτήρης Μιχαλέας,

Πρόεδρος - Τμήμα Επιστημών Ζωής

Πτυχίακα Προγράμματα Σπουδών


Biomedical Sciences (Πτυχίο)
Το Πρόγραμμα Βιοϊατρικών Επιστημών έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές σταθερά επιστημονικά θεμέλια στη βιολογία σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία και ασθένεια. Θα δοθεί έμφαση στους μηχανισμούς που διέπουν την κυτταρική ομοιόσταση καθώς και την παθοβιολογία ασθενειών με ...


Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή (Πτυχίο)
Το πρόγραμμα 'Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή' του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτελεί την πλέον καινοτόμα και εξεζητημένη ακαδημαϊκή παρέμβαση στον ευρύτερο ελληνικό χώρο στο πεδίο του αθλητισμού και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν επαγγελματικά ...


Βιολογικές Επιστήμες (Κατεύθυνση Γενικής Βιολογίας) (Πτυχίο)
Το πρόγραμμα σπουδών στις Βιολογικές Επιστήμες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα απόκτησης υψηλού επιπέδου βασικής κατάρτισης στο αντικείμενο της βιολογίας και εξειδίκευσης τους, μετά τη συμπλήρωση των πρώτων δύο χρόνων σπουδών, στην ...


Βιολογικές Επιστήμες (Κατεύθυνσης Γενικής Μικροβιολογίας) (Πτυχίο)
Το πρόγραμμα σπουδών στις Βιολογικές Επιστήμες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα απόκτησης υψηλού επιπέδου βασικής κατάρτισης στο αντικείμενο της βιολογίας και εξειδίκευσης τους, μετά τη συμπλήρωση των πρώτων δύο χρόνων σπουδών, στην ...


Διατροφή - Διαιτολογία (Πτυχίο)
Το πρόγραμμα 'Διατροφή και Διαιτολογία' του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχει βασική κατάρτιση υψηλού επιπέδου σε μελλοντικούς Διατροφολόγους / Διαιτολόγους, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να συνδράμουν μέσω της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης ...


Φαρμακευτική (Πτυχίο)
Το πρόγραμμα «Φαρμακευτική» στοχεύει στην παροχή γενικής θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης στις Φαρμακευτικές Επιστήμες με εμβάθυνση σε όλους τους βασικούς τομείς και κλάδους, όπως η Φαρμακολογία, η Φαρμακευτική Χημεία, η Φαρμακευτική Ανάλυση, η Φαρμακευτική Τεχνολογία, η ...


Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


Επιστήμη του Αθλητισμού (Μεταπτυχιακό)
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Επιστήμης του Αθλητισμού αποτελεί ένα καινοτόμο στο είδος του πρόγραμμα το οποίο αναπτύσσεται σε ένα υπερσύγχρονο και δυναμικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον. Μέσω των σπουδών τους οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν την επιστημονική ...


Εφαρμοσμένη Διατροφή και Διαιτολογία (Μεταπτυχιακό)
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Διατροφή και Διαιτολογία παρέχει στους φοιτητές τις προηγμένες θεωρητικές γνώσεις και την απαιτούμενη πρακτική κατάρτιση που απαιτείται για την εξειδίκευση των επαγγελματιών υγείας, στα πεδία  της Κλινικής Διαιτολογίας και της ...


Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών


Δεν προσφέρονται διδακτορικά προγράμματα σπουδών.

Διοικητικό Προσωπικό > Τμήματα


Όνομα Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Μαίρη Ελευθεριάδου Κοσμήτορας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Μικροβιολογία 22713210 M.Eleftheriadou@euc.ac.cy
Constantinos Karteroliotis N/A n/a
Κωνσταντίνος Κάτζης Αναπληρωτής Κοσμήτορας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επιστήμη Η/Υ & Μηχανική 22713296 K.Katzis@euc.ac.cy

Όνομα Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Σωτήρης Μιχαλέας Πρόεδρος, Επίκουρος Καθηγητής, Φαρμακευτική 22713043 S.Michaleas@euc.ac.cy
Vasiliki Gkretsi 22559630 V.Gkretsi@euc.ac.cy
Ελένη Μούσιη 22559629 E.Moushi@euc.ac.cy
Παναγιώτης Παπαγεώργη Αντιπρόεδρος Τμήματος, Επίκουρος Καθηγητής, Βιολογία 22713158 P.Papageorgis@euc.ac.cy
Απόστολος Ζαραβίνος Επίκουρος Καθηγητής, Βιολογία 22559577 A.Zaravinos@euc.ac.cy
Ανδρέας Αυγερινός Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτική της Φυσικής Αγωγής 22559535 A.Avgerinos@euc.ac.cy
Γιώργος Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής, Εργοφυσιολογία 22713111 G.Panayiotou@euc.ac.cy
Ειρήνη Τζανετάκου Λέκτορας, Μεθοδολογία της Έρευνας/Επιδημιολογία 22713286 I.Tzanetakou@euc.ac.cy
Ήβη Αντωνιάδου Λέκτορας, Φαρμακολογία 22559613 I.Antoniadou@euc.ac.cy
Αντωνία Σοφοκλέους Λέκτορας, Βιοχημεία 22559614 A.Sophocleous@euc.ac.cy
Σταύρη Χρυσοστόμου Λεκτορας, Διατροφη & Διαιτολογια 22713293 S.Chrysostomou@euc.ac.cy
Αναστάσιος Θεοδώρου Λέκτορας, Βιολογία της Άσκησης 22713110 A.Theodorou@euc.ac.cy

Επισκέπτες Καθηγητές


Όνομα Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Ιωάννης Α. Μυλόπουλος Καθηγητής, Πολιτική και Περιβαλλοντική Μηχανική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα N/A I.Mylopoulos@external.euc.ac.cy
Ανδρέας Α. Ιωαννίδης Καθηγητής, Φυσική και Νευροεπιστήμες ΑΑΙ Scientific Cultural Services Ltd, Κύπρος 22713293 N/A
Απόστολος Στεργιούλας Καθηγητής, Αθλητική Επιστήμη & Φυσική Αγωγή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα N/A A.Stergioulas@euc.ac.cy
Κυριάκος Κυπραίος Καθηγητής, Φαρμακολογία και Μεταβολικές Διαταραχές, Πανεπιστήμιο Πάτρας N/A N/A
Αντωνία Βλάχου Καθηγήτρια, Βιολογία Συστημάτων Καρκίνου, Ίδρυμα Βιοιατρικής Έρευνας, Ακαδημία Αθηνών (IIBEAA) N/A N/A
Ουρανία Τσιτσιλώνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ανοσολογία του Καρκίνου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών N/A N/A
Ιωάννης Τρουγκάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Βιολογία Συστημάτων της Γήρανσης και του Καρκίνου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών N/A N/A
Μαρία Κοντογιάννη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Φαρμακευτική Χημεία, Πανεπιστήμιο Southern Illinois, ΗΠΑ 22559410 N/A
Μαρία Κωνσταντίνου Λέκτορας, Αθλητική Φυσιοθεραπεία, Αυστραλιανό Καθολικό Πανεπιστήμιο 22559410 N/A

Διοικητικό Προσωπικό


Όνομα Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Φωτεινή Τσαλίκη Διοικητική Λειτουργός 22 713205 F.Tsaliki@euc.ac.cy
Φλώρα Θεοδώρου Διοικητική Λειτουργός 22713205 F.Theodorou@euc.ac.cy
Θεοδώρα Γεωργίου Γραμματέας/Προσωπική Βοηθός 22 713227 T.Georgiou@euc.ac.cy
Νάσια Αλεξάνδρου Γραμματέας/Προσωπική Βοηθός 22559486 N.Alexandrou@euc.ac.cy