Φοιτητική Ένωση

Η Φοιτητική Ένωση συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου μέσω της ποικιλίας δράσεων που οργανώνει, όπωςτη διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκδρομών, πάρτι και άλλων.