Ερευνητικά Κέντρα

Αστροφυσική και Ομάδα Πληροφορικής Υψηλής Απόδοσης

Η ομάδα αυτή ιδρύθηκε το 2012 και διεξάγει πρωτοποριακή εργασία στην Αστροφυσική και στον παράλληλο υπολογισμό. Η ομάδα έχει ένα διακεκριμένο δίκτυο διεθνών συνεργατών και διευθύνεται από τον καθηγητή Ανδρέα Ευσταθίου, Αντιπρύτανης Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. (http://ahpc.euc.ac.cy/)

Κέντρο Μελέτης Παιχνιδιών

Το Κέντρο Μελέτης Παιχνιδιών διεξάγει έρευνα για τις διάφορες πτυχές των παιχνιδιών, από την επίδρασή τους στην κοινωνία έως τη δημιουργία του σχεδιασμού του παιχνιδιού και τις αρχές αξιολόγησης και τις κατευθυντήριες γραμμές. Το Κέντρο διευθύνει ο Δρ. Γεώργιος Χρήστου, Επίκουρος Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (http://games.euc.ac.cy/)

Κέντρο Κινδύνου, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Το Κέντρο Κινδύνου, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (CERISE) ιδρύθηκε το 2011. Η αποστολή του είναι η προωθήση στο ευρύτερο κοινό και στις τοπικές Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (βιομηχανικές και επιχειρηματικές) τις αξίες και την αναγκαιότητα της ασφάλειας. Το Κέντρο διευθύνει ο Δρ. Γιώργος Μπούστρας, Κοσμήτορας της Σχολής Επιχειρήσεων. (cerise.euc.ac.cy)

Κέντρο για την Αειφόρο Διαχείριση του Τουρισμού, Αθλητισμού και Εκδηλώσεων

Το Κέντρο για την Αειφόρο Διαχείριση του Τουρισμού, Αθλητισμού και Εκδηλώσεων είναι ένα διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο που επικεντρώνεται στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Το Κέντρο διευθύνει ο Δρ. Νικόλαος Μπούκας, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Επιχειρήσεων. (http://cesmatse.weebly.com/)

Κέντρο Μελέτης Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας

Το Κέντρο Μελέτης της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας διευκολύνει, συντονίζει και πραγματοποιεί πρωτοποριακή έρευνα σχετικά με τα παιδιά και τους εφήβους. Το Κέντρο είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα του Πανεπιστημίου και διευθύνεται από τον καθηγητή Σπύρο Σπύρου της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. (http://www.csca.org.cy)

Εργαστήριο Υποστήριξης Αποφάσεων και Βελτιστοποίησης Συστημάτων

Το Εργαστήριο διεξάγει υψηλής ποιότητας διεπιστημονική έρευνα στους τομείς της υποστήριξης αποφάσεων και των συστημάτων βελτιστοποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων για κυπριακές και διεθνείς επιχειρήσεις, καθώς και για κοινωνικές οργανώσεις. Το Εργαστήριο διευθύνει ο Δρ. Χρήστος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών. (http://dsso.euc.ac.cy/)

Κέντρο Φορητών Συστημάτων Πληροφορικής (Mobile Computing Center)

Το Κέντρο Φορητών Συστημάτων Πληροφορικής στοχεύει στη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στην ανάπτυξη και στην προώθηση νέων τεχνολογιών, στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και των φορητών υπολογιστών που σχετίζονται με την εκπαίδευση στην Κύπρο. Επιπλέον, το Κέντρο φιλοδοξεί να γίνει η γέφυρα για ερευνητές από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα τόσο στην Κύπρο όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και με την τοπική βιομηχανία, τους δημόσιους οργανισμούς ή τις τοπικές ενώσεις. Το Κέντρο διευθύνει ο Δρ. Γεώργιος Στυλιανού, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (http://meci.euc.ac.cy/)

Ερευνητικό Εργαστήριο για την Εκπαίδευση Ενισχυμένη με ΤΠΕ

Το Ερευνητικό Εργαστήριο για την Εκπαίδευση Ενισχυμένη με την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι αφοσιωμένο στην προώθηση της καλύτερης εκπαιδευτικής τεχνολογίας μέσω της διεξαγωγής υψηλής ποιότητας έρευνας η οποία μπορεί να τονώσει αποτελεσματικά καινοτομίες και να βελτιώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Το εργαστήριο διευθύνει η Καθηγήτρια Μαρία Μελετίου-Μαυροθέρη της Σχολής Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής. (icteeresearch.com/)

Εργαστήριο Έρευνας και Εκπαίδευσης στις Επιστήμες, στα Μαθηματικά και στην Αγωγή Κοινωνικών Σπουδών

Το Εργαστήριο διεξάγει έρευνα στον τομέα της Επιστήμης, των Μαθηματικών και στην Αγωγή Κοινωνικών Σπουδών και διευθύνεται από τον Δρ. Λουκά Λουκά, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής.