Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Προφίλ Σχολής

Η Σχολή Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων «Ιωάννης Γρηγορίου» του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 2007. Η Σχολή διεξάγει διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στους τομείς του Marketing, της Διοίκησης και της ...

Περισσότερα

Μήνυμα από το Κοσμήτορα

Τα ακαδημαϊκά προγράμματα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι από τα αρχαιότερα στο Πανεπιστήμιο και αποτέλεσαν τη βάση για την δημιουργία της Σχολής Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.   Περισσότερο από μισό ...

Περισσότερα

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μέρες Γνωριμίας (Λευκωσία και Λεμεσός) Date: Τετάρτη 4 Ιουλίου | Ώρα: 17:30 Εκδηλώσεις Παρουσίασης του Πανεπιστημίου μας στην Ελλάδα Date: Δευτέρα 2 Ιουλίου | Ώρα: 19:00 19η Έκθεση Καριέρας Date: Τρίτη 17 Απριλίου | Ώρα: 10:30 Περισσότερα

News and Announcements

Προκήρυξη Θέσεων για Διδακτορικές Σπουδές Date: Τετάρτη 30 Μαΐου | Ώρα: 09:49 Remote access to Library now possible through OpenAthens Date: Τρίτη 8 Μαΐου | Ώρα: 08:44 Περισσότερα
 

Προγράμματα Σπουδών

Επικοινωνία - Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διογένους 6, Έγκωμη,
Τ.Θ.: 22006, 1516 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22713000
Email: admit@euc.ac.cy