Υπηρεσία Απολεσθέντων

Τυχόν απωλεσθέντα αντικείμενα στους χώρους του Πανεπιστημίου επιστρέφονται στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας. Οι φοιτητές που έχουν χάσει προσωπικά αντικείμενα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο.