Συμβούλιο

Το Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Πανεπιστημίου.  Είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και τη διοίκηση των εσόδων και της περιουσίας του Πανεπιστημίου και έχει τη γενική εποπτεία όλων των θεμάτων του Πανεπιστημίου.

Composition of the University Council

 

 

Members appointed by European University Cyprus:

Dr. Christoforos Hadjikyprianou - President (CEO - European University Cyprus)

Mr. Emmanouil Benteniotis - Vice President (Lawyer, Benteniotis & Associates Law Office)

Mrs. Androulla Vasiliou - Member (Former European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth, Chair of the Board of Trustees of the Bank of Cyprus Oncology Centre)

Dr. Petros Agathangelou - Member (President of the Cyprus Medical Association)

Prof. Joseph S. Joseph - Member (Department of Social and Political Sciences - University of Cyprus; Former Ambassador of Cyprus in Greece)

Prof. Panos Razis - Member (Department of Physics - University of Cyprus)

 

Ex- Officio Member:

Prof. Kostas Gouliamos  - Member (Rector, European University Cyprus)

 

Members appointed by the Senate

Mr. Dimitris Pierides - Member (President of the Pierides Foundation)

Prof. Nicos G. Terezopoulos - Member (Mining Engineering and Metallurgy)

 

Faculty representative

Dr. Loizos Symeou - Member (Dean, School of Humanities, Social and Education Sciences)

 

Non-Teaching (Administrative) Personnel Representative

Mr. Costas Papaconstantinou - Member (Director, Information Systems & Operations - European University Cyprus)

 

Student Representative

Mr. Michalis Katsouris - Member (President, EUC Student Union)