Σύγκλητος

Η Σύγκλητος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η ανώτατη ακαδημαϊκή αρχή του Πανεπιστημίου και, ενώ υπόκειται στις εξουσίες του Συμβουλίου, είναι υπεύθυνη για το ακαδημαϊκό έργο του Πανεπιστημίου, τόσο στη διδασκαλία και την έρευνα, όσο και στη ρύθμιση και την εποπτεία της εκπαιδευτικής πειθαρχίας των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

Η παρούσα σύσταση της Συγκλήτου είναι η εξής:

Κώστας Γουλιάμος Πρύτανης, Πρόεδρος της Συγκλήτου
Χριστόφορος Χατζηκυπριανού Διευθύνων Σύμβουλος
Αντρέας Μακρής Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Αντρέας Ευσταθίου Αντιπρύτανης Έρευνας και Διεθνών Υποθέσεων
Λοΐζος Συμεού Κοσμήτορας, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Μαίρη Ελευθεριάδου Κοσμήτορας, Σχολή Επιστημών
Γιώργος Μπούστρας Κοσμήτορας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γιώργος Πετρίκκος Κοσμήτορας, Σχολή Ιατρικής
Κωνσταντίνος Τσιμάρας Εν ενεργεία Κοσμήτορας, Σχολή Νομικής
Γεωργία Πετρούδη Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - ΔΕΠ
Χάρις Ξιναρή Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - ΔΕΠ
Γιάγκος Λαβράνος Σχολή Επιστημών - ΔΕΠ
Χρυσούλα Θώδη Σχολή Επιστημών - ΔΕΠ
Πιερής Χουρίδης Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΔΕΠ
Μαίρη Παπαμιλτιάδη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΔΕΠ
Ιωάννης Πατρίκιος Σχολή Ιατρικής - ΔΕΠ
Γεώργιος Παλαγγιάς Σχολή Ιατρικής - ΔΕΠ
Αντιγόνη Αλεξανδροπούλου Σχολή Νομικής - ΔΕΠ
Σταματίνα Γιαννακούρου Σχολή Νομικής – ΔΕΠ
Μόνικα Χατζηχρυσάνθου Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - ΕΕΠ
Στέφανος Λεάνδρου Σχολή Επιστημών - ΕΕΠ
Μαρία Αγγελή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΕΕΠ
Κώστας Ιωάννου Σχολή Ιατρικής - ΕΕΠ
Μαργαρίτα Παπαντωνίου Σχολή Νομικής - ΕΕΠ

 

Αντιπρόσ. Φοιτητών / Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Αντιπρόσ. Φοιτητών / Σχολή Επιστημών
Αντιπρόσ. Φοιτητών / Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αντιπρόσ. Φοιτητών / Σχολή Ιατρικής
Αντιπρόσ. Φοιτητών / Σχολή Νομικής