Σύγκλητος

Η Σύγκλητος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η ανώτατη ακαδημαϊκή αρχή του Πανεπιστημίου και, ενώ υπόκειται στις εξουσίες του Συμβουλίου, είναι υπεύθυνη για το ακαδημαϊκό έργο του Πανεπιστημίου, τόσο στη διδασκαλία και την έρευνα, όσο και στη ρύθμιση και την εποπτεία της εκπαιδευτικής πειθαρχίας των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

 

Η παρούσα σύσταση της Συγκλήτου είναι η εξής:

 •  

Κώστας Γουλιάμος

Πρύτανης, Πρόεδρος της Συγκλήτου

 •  

Αντρέας Μακρής

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

 •  

Αντρέας Ευσταθίου

Αντιπρύτανης Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

 •  

Χρήστος Κασιμέρης

Κοσμήτορας, Σχολή Ανθρωπ. και Κοιν. Σπουδών

 •  

Χρήστος Δημόπουλος

Κοσμήτορας, Σχολή Επιστημών

 •  

Γιώργος Μπούστρας

Κοσμήτορας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

 •  

Λοΐζος Συμεού

Κοσμήτορας, Σχολή Τεχνών και Επιστ. Αγωγής

 •  

Γιώργος Πετρίκκος

Εν ενεργεία Κοσμήτορας, Σχολή Ιατρικής

 •  

Κωνσταντίνος Τσιμάρας

Εν ενεργεία Κοσμήτορας, Σχολή Νομικής

 •  

Χριστόφορος Χατζηκυπριανού

Διευθύνων Σύμβουλος

 •  

Πιερής Χουρίδης

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΔΕΠ

 •  

Μαίρη Παπαμιλτιάδη

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΔΕΠ

 •  

Μαίρη Ελευθερίαδου

Σχολή Επιστημών - ΔΕΠ

 •  

Χρυσούλα Θώδη

Σχολή Επιστημών - ΔΕΠ

 •  

Αντρέας Ορφανίδης

Σχολή Ανθρωπ. και Κοινων. Σπουδών  - ΔΕΠ

 •  

Χάρις Ξιναρή

Σχολή Ανθρωπ. και Κοινων. Σπουδών  - ΔΕΠ

 •  

Γεωργία Πετρούδη

Σχολή Τεχνών και Επιστημών Αγωγής - ΔΕΠ

 •  

Κατερίνα Μαύρου

Σχολή Τεχνών και Επιστημών Αγωγής - ΔΕΠ

 •  

Ιωάννης Πατρίκιος

Σχολή Ιατρικής - ΔΕΠ

 •  

Αναστάσης Στεφάνου

Σχολή Ιατρικής - ΔΕΠ

 •  

Αντιγόνη Αλεξανδροπούλου

Σχολή Νομικής - ΔΕΠ

 •  

Σταματίνα Γιαννακούρου

Σχολή Νομικής - ΔΕΠ

 •  

Στέφανος Λεάνδρου

Σχολή Επιστημών - ΕΕΠ

 •  

Κυπρούλα Μακρή

Σχολή Τεχνών και Επιστ. Αγωγής - ΕΕΠ

 •  

Μόνικα Χατζηχρυσάνθου

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΕΕΠ

 •  

Μαργαρίτα Παπαντωνίου

Σχολή Ανθρωπ. και Κοινων. Σπουδών- ΕΕΠ

 •  

Μαργαρίτα Παπαντωνίου

Σχολή Νομικής - ΕΕΠ

 •  

Αντιπρόσωπος Φοιτητών

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

 •  

Αντιπρόσωπος Φοιτητών

Σχολή Επιστημών

 •  

Αντιπρόσωπος Φοιτητών

Σχολή Τεχνών και Επιστημών Αγωγής

 •  

Αντιπρόσωπος Φοιτητών

Σχολή Ανθρωπ. και Κοινων. Σπουδών

 •  

Αντιπρόσωπος Φοιτητών

Σχολή Ιατρικής

 •  

Αντιπρόσωπος Φοιτητών

Σχολή Νομικής