Ενημέρωση για Προγράμματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Παρουσίαση της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με ειδική αναφορά στα προγράμματα που προσφέρονται με τη μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη ως ακολούθως:

  •  Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016, Ξενοδοχείο “Δάιος” (Λεωφ. Νίκης 59, Θεσσαλονίκη), 7:00μ.μ.
  •  Αθήνα, Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016, Ξενοδοχείο “NJV Athens Plaza” (Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα), 7:00μ.μ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει αναφορά στα ακόλουθα:

  • Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
  • Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Το Μοντέλο Διδασκαλίας για Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
  • Κριτήρια Εισδοχής
  • Στήριξη και Καθοδήγηση Σπουδαστών

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στη Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, κα Σοφία Παπαθεοδούλου, τηλέφωνο 00357 22713058 ή ηλεκτρονικά στο email s.papatheodoulou@euc.ac.cy

Η παρουσίαση είναι ανοιχτή για το κοινό.