Ενημέρωση για Προγράμματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί στην Εκδήλωση Ενημέρωσης για τα Προγράμματα που προσφέρονται με τη μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης που οργανώνεται στη Λεμεσό, την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016 στις εγκαταστάσεις του Cyprus College στις 6:30 μμ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα γίνει αναφορά στα ακόλουθα:

  • Προγράμματα Σπουδών
  • Το Μοντέλο Διδασκαλίας για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
  • Κριτήρια Εισδοχής
  • Στήριξη και Καθοδήγηση Φοιτητών

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Σοφία Παπαθεοδούλου,

Υπεύθυνη Τμήματος Εισδοχής, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, τηλέφωνο 22713058

ή ηλεκτρονικά στο email s.papatheodoulou@euc.ac.cy