Καινοτόμες Μεθόδοι Διδασκαλίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

Πρόσκληση συμμετοχής σε κατάρτιση για καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
 
Το έργο JOBIT χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Erasmus+ και διαδραματίζεται σε τρείς Ευρωπαϊκές χώρες: Εσθονία, Ιταλία και Κύπρο. Το έργο επικεντρώνεται στην κάλυψη των αναγκών των εργοδοτών μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων και αποτελεσματικών μεθοδολογιών διδασκαλίας για την ανάπτυξη λογισμικού για τους εκπαιδευτικούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  (ΕΕΚ) στα επίπεδα 3-5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Στην Κύπρο εστιάζουμε κυριότερα στο παιδαγωγικό κομμάτι και την ανάπτυξη της μεθοδολογίας που θα βοηθήσει τους εν λόγω εκπαιδευτικούς να παρέχουν ποιοτική διδασκαλία που εξασφαλίζει ότι οι μαθητές κατέχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες.
 
Σαν μέρος του έργου υλοποιείται κατάρτιση διάρκειας 40 ωρών που θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκτεθούν σε καινοτόμες προσεγγίσεις παράδοσης υλικού. Το υλικό είναι εξειδικευμένο, σχετίζεται με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και επικεντρώνεται στις δεξιότητες που ζητούν οι εργοδότες για τους κατώτερους (junior) προγραμματιστές λογισμικού. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν, από πρώτο χέρι, τη μεθοδολογία διδασκαλίας και να δουν τρόπους αποτελεσματικότερης παράδοσης και αφομοίωσης του προαναφερθέντος υλικού.
 
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της κατάρτισης με λεπτομέρειες για ημερομηνίες και ώρες. Σημειώνουμε ότι θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης από την ερευνητική ομάδα του JOBIT.
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κυρία Χριστίνα Βάσου στην διεύθυνση: c.vasou@research.euc.ac.cy
 
Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα που θα βρείτε σε αυτό το σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/rAY3qLkXc1PgcEzN2
 
Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ.

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info