Υγεία και Ασφάλεια του Προσωπικού στην Εθνική Φρουρά

Η προαγωγή της ασφαλείας και υγείας στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι το αντικείμενο εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς – ΓΕΕΦ και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017, στις 9:00πμ, στο Πολιτιστικό Κέντρο του πανεπιστημίου. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές και δράσεις οι οποίες ήδη λαμβάνουν χώρα. Από πλευράς ΓΕΕΦ τη διοργάνωση ανέλαβε το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ενώ από πλευράς πανεπιστημίου το Centre for Risk and Decision Science (CERIDES). Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν εκατοντάδες εθνοφρουροί και αριθμός αξιωματικών όλων των βαθμίδων.

Η πολιτική για προώθηση της ασφαλείας και υγείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, χαρακτηρίζεται από την αδιάκοπη προσπάθεια μείωσης του ποσοστού των ατυχημάτων στο ελάχιστο και την απο­φυγή απώλειας ανθρώπινου δυναμικού, σε περίπτωση εμφάνισης ατυχήματος. Μπορεί να επιτευχθεί με ομαδική προσπάθεια για υλοποίηση και εφαρ­μογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας, όπου θα συμμετέχουν άπαντες. Σε σύγχρονα δομημένες Ένοπλες Δυνάμεις, απαραίτητη είναι πλέον η συνεργασία με τα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα του τόπου. Το CERIDES αποτελείται από τη συνένωση εργαστηρίων και διδακτικού προσωπικού από διάφορες Σχολές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς στους τομείς του κινδύνου και των αποφάσεων στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Άμυνας, Χριστόφορου Φωκαΐδη και είναι ανοιχτή στο κοινό.