Πρόγραμμα Ένταξης Νέων Φοιτητών

Το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας προσκαλεί τους πρωτοετείς φοιτητές στο Πρόγραμμα Ένταξης 2018 που θα πραγματοποιηθεί 12, 13, 14, 19 και 26 Σεπτεμβρίου. Στόχος του Προγράμματος είναι να παρέχει μια φιλόξενη ατμόσφαιρα που θα βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με το περιβάλλον και τις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης και να ενημερωθούν για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν την εκπαίδευσή τους και τους προσωπικούς τους στόχους. Επιπρόσθετα, οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό διαφόρων τμημάτων, αλλά και θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες, γνώσεις και πολλούς φίλους παρακολουθώντας διάφορα εργαστήρια και διαλέξεις.

Related Documents