Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Ελλάδα

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε εκδηλώσεις Παρουσίασης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Ελλάδα ως ακολούθως:

Παρουσιάσεις στην Ελλάδα, Νοέμβριος 2017

Ημερομηνία Πόλη Χώρος Ώρα
28 Νοεμβρίου 2017 Θεσσαλονίκη Ξενοδοχείο ΔΑΙΟΣ 7:00μ.μ.
29 Νοεμβρίου 2017 Αθήνα Athens Plaza 7:00μ.μ.

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αξιολογηθεί από τoν QS TOP UNIVERSITIES (QS StarsTM) με τον υψηλότερο δείκτη «πέντε Αστέρια» στους τομείς της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων/Υποδομών, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης και της Προσβασιμότητας/Στήριξης των φοιτητών.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και οι πτυχιούχοι του έχουν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα γίνει αναφορά στα προγράμματα σπουδών, στα δίδακτρα, στη στέγαση, στη διαδικασία εισδοχής, στο πρόγραμμα Erasmus, και στις διεθνείς αναγνωρίσεις του Πανεπιστημίου, οι οποίες το αναδεικνύουν ως ένα διεθνούς κύρους περιφερειακό Πανεπιστήμιο

Επιπρόσθετα θα γίνει ειδική αναφορά στην Ιατρική, στην Οδοντιατρική και στο μοναδικό αυτοτελές πρόγραμμα Νομικής Ελληνικού Δικαιού του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η παρουσία σας θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.

Έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων 5 Φεβρουαρίου 2018. 

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από αποφοίτους Μέσης Εκπαίδευσης και από φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν μετεγγραφή. Επικοινωνία: Tηλ: 00357-22713000, email: inquiries@euc.ac.cy