Διεθνής διάκριση για το πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου μας

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Σχολών Δημόσιας Υγείας της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας (ASPHER) επικύρωσε ομόφωνα την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την οποία τα προγράμματα Δημόσιας Υγείας τόσο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και του Πανεπιστημίου Cambridge του Ηνωμένου Βασιλείου έγιναν και τα δύο αποδεκτά, ως πλήρη μέλη. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα είναι προτεινόμενο για διαπίστευση σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας της ΑΡΗΕΑ.

 

Η ASPHER επιδιώκει να βελτιώσει την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εργαζομένων στον κλάδο της δημόσιας υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο αντιπρόεδρος του τμήματος Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου επ. Καθηγητής Γιάγκος Λαβράνος δήλωσε ότι «πρόκειται για την πρώτη διεθνή αναγνώριση που τυγχάνει τομεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας (το μόνο ελληνόφωνο πρόγραμμα που έχει αξιολογηθεί από την ASPHER και τελεί υπό διαπίστευση) και ως εκ τούτου αποτελεί μια πολύ σημαντική διάκριση. Επιπλέον δημιουργεί τη βάση για τη διεθνοποίηση του προγράμματος με την προσφορά του πλέον και στην αγγλική γλώσσα από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος».

 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Δημόσια Υγεία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχει στους φοιτητές προηγμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση η οποία τους εφοδιάζει με την ικανότητα να αξιολογούν και να βελτιώνουν τα πρότυπα ποιότητας και τις λειτουργικές δομές στον τομέα της υγείας. Προσφέρει προοπτικές εργοδότησης στη διοίκηση και διαχείριση μονάδων Δημόσιας Υγείας, συμβουλευτικές υπηρεσίες του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, απασχόληση σε μη κερδοσκοπικές ή κρατικές υπηρεσίες, απασχόληση στην έρευνα, την εκπαίδευση κλπ.

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info