Εξαγγελία μηχανισμού Αριστείας μεταξύ του Πανεπιστημίου μας, της ΕΕΔΕ και του ΚΕΒΕ.

Σε ημερίδα για την Αριστεία και στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων – ΕΕΔΕ και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο - ΚΕΒΕ εξήγγηλαν την δημιουργία Μηχανισμού Αριστείας και του δικτύου “AID of Excellence” για την προώθηση συνεργειών ανάμεσα στην ακαδημαϊκή και την επιχειρηματική κοινότητα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η ΕΕΔΕ και το ΚΕΒΕ προχώρησαν στην υπογραφή της Χάρτας Αριστείας που σηματοδοτεί την γόνιμη σύμπραξη των φορέων και το πλαίσιο συνεργασίας τους.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κ. Ζαχαρίας Ζαχαρίου οι οποίοι ακολούθως παρακολούθησαν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΕΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, ο ΓΔ  της ΕΕΔΕ κ. Αθανάσιος Ρούλιας, ο CEO του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Αριστείας EFQM, Mr. Léon Tossaint, ο CEO του πανεπιστημίου Δρ. Χριστόφορος Χατζηκυπριανού, ο Πρύτανης του πανεπιστημίου, Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ κ. Μάριος Τσιακκής.

Το δίκτυο “AID of Excellence” (Academic Industrial Diffusion of Excellence) θα προωθεί τη συνεργασία Ακαδημαϊκών και Επιχειρήσεων στη δημιουργία επαρκούς γνώσης και προώθηση Αριστείας για την επίλυση προβλημάτων που θέτει η Οικονομία/Αγορά και τη διάχυση βέλτιστων πρακτικών για την Αριστεία. ΕΕΔΕ, ΚΕΒΕ και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα είναι οι τρεις πυλώνες λειτουργίας της Πλατφόρμας.

Στόχος του δικτύου “AID of Excellence” είναι οι αμφίδρομες συνέργειες ανάμεσα στην ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα με αφετηρία την πεποίθηση ότι η Αριστεία είναι το θεμέλιο για την πυροδότηση της δυναμικής εξέλιξης και μεταρρύθμισης. Το δίκτυο ενσωματώνει την καταγραφή και εμπεριστατωμένη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και παραγωγή γνώσης, με σκοπό την Αριστεία, Καινοτομία και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Επιδίωξη είναι ο συντονισμός για την παραγωγή γνώσης και η κατανοηση των τρόπων με τους οποίους, μέσω της Αριστείας, η καινοτομία και οι βέλτιστες  πρακτικές, προωθούν τη σύνδεση και την ώσμωση εμπειρογνωμόνων. Το δίκτυο ενισχύει τη συνεχή βελτίωση και την επικέντρωση στη γένεση πραγματικής και εφαρμοζόμενης γνώσης υπό την προϋπόθεση της κοινοκτημοσύνης και της αμοιβαιότητας.  

Στο δίκτυο AID of Excellence η αξιοποίηση της ακαδημαϊκής  έρευνας και των επιχειρηματικών πρακτικών, έχουν ως στόχο το μετασχηματισμό της Κυπριακής Οικονομίας. Κεντρικός πυλώνας του δικτύου είναι η συμβολή στη δημιουργία κουλτούρας Αριστείας, που προωθεί τη σχέση μεταξύ της «πρακτικής οικονομίας» και της «θεωρητικής οικονομίας» και του τρόπου με τον οποίο ο χρήστης μπορεί να κάνει χρήση και όχι κατάχρηση. Οι εξειδικευμένες πρακτικές/συμβουλές που προσφέρει το δίκτυο είναι εστιασμένες στη βελτίωση διαδικασιών, επιδόσεων, διαχείρισης και διαχείρισης της γνώσης.

Όραμα του δικτύου είναι η καταγραφή και διάχυση γνώσης σε θέματα Αριστείας και βέλτιστων πρακτικών με απώτερο σκοπό την κατανόηση, ανάλυση, και συγκριτική αξιολόγηση και με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.    

Βασική αρχή του δικτύου AID of Excellence”, είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια της ιδέας «Αιέν Αριστεύειν», και ταυτόχρονα να συνδράμει στην υλοποίηση  αυτού του οράματος μέσα στον 21ου αιώνα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με:

Dr. Pieris Chourides, PhD, MSc, BEng (Hons) 

Head of Internal Processes and Quality

Office of the Rector

Assistant Professor, School of Business Administration

European University Cyprus

+357 22713249 

P.Chourides@euc.ac.cy 

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info