Κρατική Χορηγία 2016-2017

Η υποβολή αιτήσεων για την Φοιτητική Κρατική Χορηγία ξεκίνησε στις 6/2/2017. Οι φοιτητές των πτυχιακών προγραμμάτων, μπορούν να παραλάβουν τις βεβαιώσεις τους από το Συμβουλευτικό Κέντρο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μας να απευθύνονται στη Λουΐζα Κωνσταντίνου και οι φοιτητές του πτυχίου της Ιατρικής στη Μαρία Ζάλτη.

 

Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους μέχρι τις 31.3.2017.

 

Οι αιτήσεις κατατίθενται είτε στο «Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη» είτε στην Υπηρεσία Χορηγιών.

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν την χορηγία. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ,παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Χορηγιών στα τηλέφωνα 22 804017, 22 804002  στην Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας ή σε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.