Ολοκλήρωση του προγράμματος ESIPP με θετική προσέγγιση στον αυτισμό

 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος στο τριετές πρόγραμμα Ισότητα και Κοινωνική Ένταξη μέσω Θετικής Γονεϊκότητας (Equity and Social Inclusion through Positive Parenting (ESIPP)) το οποίο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2015 και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2018. Στόχος του ESIPP ήταν να σχεδιάσει και να προσφέρει σεμινάρια σε γονείς με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού στην Κροατία, Κύπρο και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ο σχεδιασμός των σεμιναρίων βασίστηκε σε διερεύνηση των αναγκών των οικογενειών.

Το Πρόγραμμα συντόνισε το Πανεπιστήμιο του Northampton (Ηνωμένο Βασίλειο) και εκτός από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε αυτό συμμετείχαν άλλοι επτά εταίροι από το Βέλγιο (Autism Europe), την Κροατία (University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, και Centar za autizam), την Κύπρο  (Autism Assessment Support Practice Centre), την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Macedonian Scientific Society for Autism-MSSA) και το Ηνωμένο Βασίλειο (Target Autism Training and Consultancy και Autism Concern).

Στην Κύπρο, το πρόγραμμα ESIPP έχει πραγματοποιήσει 6 εκπαιδευτικές συναντήσεις με 132 γονείς στη Λεμεσό και Λευκωσία, και παράλληλα πέντε τοπικοί εκπαιδευτές έχουν εκπαιδευτεί για να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του έργου μετά την ολοκλήρωσή του. Στις 21 Μαρτίου 2018, περίπου 100 γονείς, επαγγελματίες, σπουδαστές, φορείς χάραξης πολιτικής και άλλοι ενδιαφερόμενοι συμμετείχαν στην ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα ESIPP στη Λεμεσό, με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της εκπαίδευσης των γονέων όσον αφορά τον αυτισμό, ενώ οι εταίροι του έργου μοιράστηκαν τις εργασίες και τις εμπειρίες τους με το ευρύτερο κοινό

Ως αποτέλεσμα της δράσης του και με την ολοκλήρωση των εργασιών του, το Πρόγραμμα ESIPP έχει διαμορφώσει σχετικές συστάσεις προς τους φορείς χάραξης πολιτικής. Η στήριξη των οικογενειών είναι υψίστης σημασίας και αποτελεί επίσης υποχρέωση σύμφωνα με το προοίμιο και το άρθρο 23 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες η οποία έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, και έχει ψηφισθεί σε νόμο στην Κύπρο το 2011. Το πρόγραμμα ESIPP συνιστά θερμά στις ευρωπαϊκές χώρες να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη αποτελεσματικών γονεϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για να προωθήσουν μια «θετική προσέγγιση στον αυτισμό» και να ανταποκριθούν στην ανάγκη υποστήριξης εκατομμυρίων οικογενειών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τα πορίσματα του Προγράμματος, αυτό θα συμβάλει στην πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Περισσότερες πληροφορίες για τις συστάσεις αυτές μπορείτε να βρείτε στους πιο κάτω συνδέσμους:

Συστάσεις

bit.ly/Greek-RECs

Δελτίο Τύπου

bit.ly/Greek-Press-Release-RECs

Βίντεο σχετικό με συστάσεις πολιτικής
bit.ly/Greek-RECs-video

Επιπρόσθετες πληροφορίες για το ESIPP και τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα μπορούν να ληφθούν από τη συντονίστρια της ερευνητικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρα Ελένη Θεοδώρου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, ηλεκτρονική διεύθυνση: E.Theodorou@euc.ac.cy.

Σημείωση:

Το ΕSIPP συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα δημοσίευση είναι δεσμευτική μόνο για τους συγγραφείς της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών οι οποίες εμπεριέχονται στη δημοσίευση αυτή.

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info