Στρατηγική συνεργασία της Βουλής των Ελλήνων με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνεται το πρώτο ακαδημαϊκό Ίδρυμα της χώρας το οποίο υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με τη Βουλή των Ελλήνων.

Με την υπογραφή πρωτοκόλλου σφραγίστηκε και επίσημα η αμοιβαία βούληση για ακαδημαϊκές συνέργειες της Βουλής των Ελλήνων με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπογράφτηκε στην Αθήνα, στο γραφείο του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων Καθηγητή Αναστασίου Κουράκη, παρόντων του ιδίου του Αντιπροέδρου, του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων Καθηγητή Κωνσταντίνου Μαυριά, του Πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητή Κώστα Γουλιάμου, του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων  Καθηγητή Ανδρέα Μακρή, της Διευθύντριας Εισδοχής και Μάρκετινγκ κ. Μαρίνας Αλεξάνδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Μανώλη Μπεντενιώτη.

Ο Πρύτανης Κώστας Γουλιάμος ανέφερε ότι πρόκειται για «ένα ακόμα σημαντικό όσο και ιστορικό βήμα καταξίωσης αλλά και απόδειξης της υψηλής εμπιστοσύνης που τρέφει ο ελλαδικός χώρος για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Η σημασία της υπογραφής του πρωτοκόλλου συνεργασίας έχει ειδική βαρύτητα και κύρος αφού η Βουλή των Ελλήνων αποτελεί τον κορυφαίο δημοκρατικό θεσμό της ελληνικής Πολιτείας. Περιποιεί, μάλιστα, μέγιστη τιμή για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου να είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της Κύπρου, το οποίο έχει συνάψει αυτού του επιπέδου συνεργασία».

Πέραν όμως της μεγάλης συμβολικής και ακαδημαϊκής αξίας που έχει για το πανεπιστήμιο αυτή η διάκριση, σημειώνεται ότι και ως περιεχόμενο δημιουργεί προστιθέμενη επιστημονική αξία καθότι αναφέρεται – μεταξύ άλλων:

  1. σε ερευνητικό πρόγραμμα μελέτης του Κυπριακού από το 1990 και μετά σε συνεργασία με το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής των Ελλήνων
  2. στη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων του «έτους Σαριπόλων» με στόχο να τιμηθεί η μνήμη και η επιστημονική προσφορά των πρωτεργατών του Συνταγματικού Δικαίου στην Ελλάδα