Συνεργασία αιχμής ΙΑΣΩ & ΙΑΣΩ Παίδων με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου μας