Το Μοναδικό Αυτοτελές Πρόγραμμα Σπουδών Νομικής Ελληνικού Δικαίου