Επιλογή Σελίδας

Έκδοση Βεβαίωσης Φοίτησης

Posted: March 19, 2020

Λόγω της κρίσιμης κατάστασης που αντιμετωπίζουμε στο νησί μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τη δική σας εξυπηρέτηση και την ασφάλεια όλων μας, η διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων φοίτησης πραγματοποιείται αποκλειστικά ΜΟΝΟ με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected] και αναφέροντας τα πιο κάτω στοιχεία:

  1. Αριθμό Εγγραφής (Registration Number)
  2. Σκοπό χρήσης βεβαίωσης φοίτησης
  3. Μέθοδο αποστολής*

* Η αποστολή των βεβαιώσεων γίνεται ως εξής:

  • Αποστολή ηλεκτρονικά στο φοιτητικό email
  • Αποστολή μέσω τηλεομοιότυπου (Fax)-(Αναγκαία η ενημέρωση του αριθμού αποστολής)
  • Αποστολή με ταχυδρομείο- (Αναγκαία η ενημέρωση της ταχυδρομικής διεύθυνσης)

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και συνεργασία,

#StayHealthyEUC