Επιλογή Σελίδας
Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Posted: January 13, 2020

Φοιτητές της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποίησαν Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 8 Ιανουαρίου 2020.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν φοιτήτριες και φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου σπουδών συνοδευόμενοι από τον  Επιστημονικό Συνεργάτη Δρ Χαράλαμπο Σταμέλο στο πλαίσιο του μαθήματος «Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς», καθώς και εκπαιδευόμενοι (κυρίως δικηγόροι) προγραμμάτων δια βίου μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγιναν δύο διαδραστικές παρουσιάσεις από εισηγητές-υπαλλήλους του Χρηματιστηρίου και ακολούθησε γόνιμος και ιδιαίτερα χρήσιμος διάλογος με τους φοιτητές.

Στις 10:15 έγινε ζωντανή σύνδεση σε ηλεκτρονικό διαδραστικό πίνακα και παρουσιάστηκε το «άνοιγμα» της αγοράς, το οποίο την εν λόγω ημέρα έγινε στις 10:29 (η ώρα ανοίγματος γίνεται άλλοτε στις 10.29 και άλλοτε στις 10.30 προς αποφυγή «χειραγώγησης της αγοράς»).

Εξηγήθηκαν έννοιες όπως η «εντολή» και η «αγοραπωλησία μετοχών», πάντοτε σε ζωντανή σύνδεση με την αγορά. Αναλύθηκαν ακόμη έννοιες, όπως ‘market making’, ‘T+2’, ‘box’, ‘CSDR’, ‘ESMA’, ‘spread’, ‘CCP’, ‘default’, «Χρηματιστήριο Ενέργειας», «Χρηματιστήριο Τράπεζας της Ελλάδος», «μονάδες βάσης», «δείκτες», ενώ συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την εκκαθάριση, το αποθετήριο, την μετοχική σύνθεση της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» και της δημοσιότητας και πώλησης των χρηματιστηριακών δεδομένων. Η διάρκεια της επίσκεψης ήταν τρίωρη λόγω του εκτεταμένου διαλόγου, ο οποίος επεκτάθηκε και σε ζητήματα εποπτείας της κεφαλαιαγορών.

Η συνολική αποτίμηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήταν ιδιαιτέρως θετική και ενδιαφέρουσα.

Οι συμμετέχοντες στην Εκπαιδευτική Επίσκεψη  διετύπωσαν την ικανοποίησή τους και την επιθυμία τους τέτοιες πρωτοβουλίες να επαναλαμβάνονται στο μέλλον, διότι προσθέτουν ιδιαίτερη αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία και την βιωματική μάθηση.