Επιλογή Σελίδας
Κυπριακό Βραβείο Έρευνας
Posted: July 25, 2019

Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – ΙΠΕ
«Νέος Ερευνητής 2015» ο επ. καθηγητής Π. Παπαγεώργης
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Στον επίκουρο καθηγητή Μοριακής Βιολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου της Σχολής Θετικών Επιστημών Δρ. Παναγιώτη Παπαγεώργη απονεμήθηκε φέτος το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2015» από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στη Θεματική Ενότητα «Επιστήμες Ζωής» για το έργο του με θέμα «Εντοπισμός και λειτουργικός χαρακτηρισμός νέων γονιδίων που εμπλέκονται στη μετάσταση του καρκίνου του μαστού».

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) καθιέρωσε, από το 2006, την απονομή ετήσιου Βραβείου Έρευνας το οποίο έχει ως στόχο την ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας ερευνητών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και οι οποίοι έχουν να επιδείξουν σημαντικά και διεθνούς επιπέδου αποτελέσματα.  

Η επιτυχία του  Δρ. Παναγιώτη Παπαγεώργη υποδεικνύει και αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο αριστείας του έργου του. Έργο το οποίο εκτιμάται από την ίδια την κυπριακή Πολιτεία. Η εν λόγω διάκριση αποτελεί αναμφίβολα ύψιστη τιμή για το πρόγραμμα Βιολογικών Επιστημών, το Τμήμα Επιστημών Ζωής, τη Σχολή Θετικών Επιστημών και, βέβαια, για το ίδιο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τέτοιες διακρίσεις συμβάλλουν σημαντικά στο στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου για αριστεία στη διδασκαλία και στην έρευνα και, ως εκ τούτου, δημιουργούν τις αντικειμενικές συνθήκες προστιθέμενης ακαδημαϊκής αξίας.