Επιλογή Σελίδας
Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Πανεπιστημίου μας και του Τμήματος Μετεωρολογίας
Posted: March 16, 2020

Το Τμήμα Μετεωρολογίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια της συνεργασίας τους, συνδέθηκαν με Μνημόνιο Συναντίληψης, κατά τη διάρκεια τελετής που έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου .

Το Μνημόνιο υπογράφηκε, εκ μέρους του Τμήματος Μετεωρολογίας, από τον Διευθυντή του, Δρ. Κλεάνθη Νικολαΐδη και εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Καθ. Αντρέα Ευσταθίου.

Το Μνημόνιο, το οποίο επισημοποιεί την υπάρχουσα, μεταξύ των δύο Οργανισμών συνεργασία, στοχεύει στην αμοιβαία χρήση των υποδομών, των πόρων και των ερευνητικών δεδομένων. Στα πλαίσια του Μνημονίου οι δύο Οργανισμοί θα αναπτύξουν κοινές ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς επίσης θα οργανώσουν και κοινές εκδηλώσεις σχετικού περιεχόμενου.Ο Καθ. Αντρέας Ευσταθίου σημείωσε ότι το Μνημόνιο δεν είναι μια νέα αρχή αλλά έρχεται να επισημοποιήσει και να ενισχύσει την ήδη πολύ εποικοδομητική συνεργασία του  Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ειδικότερα με το Τμήμα Μετεωρολογίας. Ο Δρ Κλεάνθης Νικολαΐδης δήλωσε ότι η συνεργασία των δύο Οργανισμών, που επισημοποιείται μέσω του Μνημονίου, αποτελεί φυσική εξέλιξη, η οποία στηρίζεται στην αμοιβαία εξωστρέφεια των δύο Οργανισμών που έχουν ταυτόχρονα κοινές ανησυχίες. Η επίσημη πλέον συνεργασία των δύο Οργανισμών, παρόλη την διαφορετικότητα της αποστολής τους, θα αποτελέσει ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνέργειας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, που αποτελεί το κοινό τους όραμα.Τους δύο Οργανισμούς χαρακτηρίζει η ροπή για επιτυχή συνεργασία που θα γίνει εφικτή μέσα από την πολυεπίπεδη προσέγγιση, τις ποικίλες επιστημονικές δεξιότητες και την καινοτόμα διαχείριση των διαθέσιμων τεχνολογικών πόρων.