Επιλογή Σελίδας
Προκήρυξη για Επιστημονικούς Συνεργάτες για συν επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών
Posted: July 25, 2019

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για Επιστημονικούς Συνεργάτες, για πιθανή συνεπίβλεψη  διδακτορικών διατριβών, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των διδακτορικών προγραμμάτων του.  Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Τμήμα Τεχνών 

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Τμήμα Επιστημών Υγείας.

Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανολογίας

Τμήμα Διοίκησης και Μάρκετινγκ

Τμήμα Νομικής