Επιλογή Σελίδας
Το Πανεπιστήμιο μας προωθεί την Κριτική Σκέψη για τα ΜΜΕ στους νέους.
Posted: September 25, 2019

Αρχίζουν τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “The European MediaCoach Initiative-EMCI”, εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωση ατόμων που θα έχουν ρόλο εκπαιδευτή/ριας στην παιδεία για τα μέσα (media coach) έχοντας έτσι τη δυνατότητα να προωθούν σχετικά θέματα σε νέους/νέες. Τα σεμινάρια θα προσφερθούν δωρεάν σε 100 άτομα που εργάζονται με νέους/νέες – εκπαιδευτικοί Δημοτικής και Μέσης, κοινωνικοί λειτουργοί, μέλη συναφών με θέματα νεολαίας Φορείς και Οργανώσεις – και θα έχουν διάρκεια δέκα εβδομάδων. Συνέντευξη Τύπου δόθηκε σήμερα, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου συνεχάρη το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που είναι ο συντονιστής του προγράμματος το οποίο χαρακτήρισε ως «πολύ χρήσιμο και αναγκαίο». Στον χαιρετισμό του είπε ότι «ο ψηφιακός κόσμος είναι πραγματικότητα που προκαλεί ωστόσο σε πολλούς προβληματισμό, σε άλλους ανησυχία και σε κάποιους τον φόβο όσον αφορά τα ανεπιθύμητα φαινόμενα που συνοδεύουν τις καταπληκτικές δυνατότητες διάδοσης της πληροφορίας».

«Η συλλογική προσπάθεια για την εκπαίδευση των παιδιών στην κριτική αξιοποίηση των Μέσων είναι απαραίτητη. Η συμμετοχή του υπουργείου Παιδείας και ιδιαίτερα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα European Coach Initiative αποτελεί ένα παράδειγμα από τις συνέργειες και συνεργασίες στον χώρο αυτό» διαμήνυσε ο υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ. Κωνσταντίνος Χαμπιαούρης. Τον χαιρετισμό ανέγνωσε εκ μέρους του, η Διευθύντρια του τομέα Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Αναστασία Οικονόμου.

Ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής, Κώστας Γουλιάμος ανέδειξε την διαχρονικότητα του προβλήματος με αναφορές στον φιλόσοφο Πύρρωνα τον Ηλείο (360-270πΧ). «Οι δεξιότητες επικοινωνιακού γραμματισμού είναι μια συνεχής διαδικασία μάθησης» είπε ο Πρύτανης. Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Ειρήνη Λοϊζίδου-Νικολαΐδου ανέφερε ότι «είναι πολύ σημαντικές τέτοιες πρωτοβουλίες. Με δεδομένο το ψηφιακό περιβάλλον και την ταχύτητα της πληροφόρησης επιβάλλεται συνεχής και εξειδικευμένη εκπαίδευσης».

Η συντονίστρια του έργου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χάρις Ξιναρή, Πρόεδρος του Τμήματος Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδεικνύει αυξημένο ενδιαφέρον για την Παιδεία στα Μέσα γιατί «είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υγιή Δημοκρατία, αποτελεί απαραίτητη απάντηση στο μεταβαλλόμενο και όλο και πιο περίπλοκο τοπίο των Μέσων Ενημέρωσης και αποτελεί μέσο για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης ενώ καλλιεργεί τον σεβασμό».

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, εκπρόσωπος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, οι επικεφαλής ή εκπρόσωποι από άλλους αρμόδιους Φορείς, Κοσμήτορες Σχολών, Πρόεδροι Τμημάτων και φοιτητές.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα European MediaCoach Initiative-EMCI (Erasmus+, Key Action 3) προωθεί τον γραμματισμό και την κριτική σκέψη για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) στους νέους (Παιδεία για τα Μέσα). Το πρόγραμμα έχει ως πρότυπο, το επιτυχημένο μοντέλο που υιοθέτησε το εκπαιδευτικό σύστημα της Ολλανδίας. Το ολλανδικό πρότυπο θα μεταφερθεί και θα προσαρμοστεί σε 5 συνολικά χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο έργο: Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος στο Πρόγραμμα.