Επιλογή Σελίδας
Το Πανεπιστήμιο μας υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την «Φωλιά Αγάπης»
Posted: July 28, 2020

Στα πλαίσια της συνεχής ανάπτυξης της κοινωνικής του προσφοράς, το  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προχώρησε στη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Ανάδοχης Οικογένειας «Φωλιά Αγάπης». Οι δύο οργανισμοί επιβεβαίωσαν με αυτό τον τρόπο την πρόθεσή τους για ανάπτυξη σχέσεων και εδραίωση της συνεργασίας τους.

Σκοποί του Συνδέσμου είναι η ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού για τον θεσμό της αναδοχής με απώτερο στόχο την εξεύρεση ανάδοχων οικογενειών, η δημιουργία Ομάδων Επιμόρφωσης και στήριξης των ανάδοχων γονέων, η προαγωγή της ευημερίας των νυν και πρώην παιδιών υπό φροντίδα, και η επιμόρφωση και εκπαίδευση των υποψήφιων ανάδοχων γονέων.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε, εκ μέρους της «Φωλιάς Αγάπης», από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Δήμο Θωμά και εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Καθ. Αντρέα Ευσταθίου.

Το Μνημόνιο μεταξύ των δύο Οργανισμών στοχεύει στη συνδιοργάνωση και υλοποίηση διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων ενημερωτικού και ερευνητικού περιεχομένου σε θέματα που αφορούν σε κοινούς τομείς δραστηριότητας. Στόχο έχει επίσης την συνεργασία στη διοργάνωση εκδηλώσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το θεσμό της αναδοχής, καθώς και συνεργασία στην ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και διεκδίκηση ευκαιριών για αξιοποίηση εγχώριων και διεθνών ερευνητικών κονδυλίων. Οι δυο οργανισμοί θα συνεργάζονται επίσης για την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση πρώην παιδιών υπό φροντίδα στους διάφορους κλάδους που προσφέρονται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με αξιοποίηση της υπηρεσίας του Συνδέσμου «Κοινωνική και Επαγγελματική Στήριξη και Αποκατάσταση πρώην και νυν παιδιών υπό νομική φροντίδα», ενώ θα αξιοποιεί και τους εθελοντές φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Σύνδεσμο ως μέρος της πρακτικής τους άσκησης. Η συνεργασία συμπεριλαμβάνει και την προσφορά υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε νυν και πρώην παιδιά υπό φροντίδα, ενημέρωσή  για τα προγράμματα που παρέχονται και ξενάγηση στον χώρο του Πανεπιστημίου.