Επιλογή Σελίδας
Το Πανεπιστήμιο μας υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων
Posted: August 5, 2019

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων, αναγνωρίζοντας τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την συνεργασία των δύο οργανισμών, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας. Η Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος αντιπροσωπεύει 18 οργανωμένα σύνολα ασθενών και πέρα των  250 μεμονωμένων ασθενών με σπάνιες παθήσεις στην Κύπρο. Κύριος σκοπός του οργανισμού είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών με σπάνια νοσήματα για πρόσβαση σε κατάλληλες θεραπευτικές μεθόδους, καθώς και τη διασφάλιση ενός ποιοτικού βιοτικού επιπέδου.

Την Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων εκπροσώπησε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δρ. Ανδρούλλα Ελευθερίου, ενώ το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Καθηγητή Ανδρέα Ευσταθίου. Στη συνάντηση παρέστησαν  επίσης ο Δρ. Μιχάλης Αγκαστινιώτης, Ιατρικός Σύμβουλος της Συμμαχίας και οι δύο λειτουργοί του Γραφείου Έρευνας, Δρ. Άντρη Χριστοφόρου και κα. Μαρία Καλλή.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας στοχεύει μεταξύ άλλων στην εδραίωση της συνεργασίας και στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ του Πανεπιστημίου  και της Συμμαχίας, στη προαγωγή των δραστηριοτήτων τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και στην υλοποίηση ερευνητικών, ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων κοινού ενδιαφέροντος. Η συνεργασία θα δώσει επίσης την ευκαιρία για διδακτορικές ή πτυχιακές μελέτες από φοιτητές του πανεπιστημίου που αξιοποιούν δεδομένα που σχετίζονται με σπάνιες παθήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Καθ. Ευσταθίου υπογράμμισε ότι κύρια επιδίωξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου μέσω αυτής της συμφωνίας είναι να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και να διερευνήσει δυνατότητες για συνεργασία στον τομέα της μελέτης και έρευνας σχετικά με τις σπάνιες παθήσεις. Από τη μεριά της, η Δρ.  Ελευθερίου τόνισε ότι η Συμμαχία ασχολείται διαρκώς με τη διερεύνηση προβλημάτων και θεμάτων γενικής ή ειδικής φύσεως που αφορούν συγκεκριμένες παθήσεις και ασθενείς και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις, βοηθώντας έτσι τους ασθενείς να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους και να προωθήσουν τα αιτήματά τους προς τους αρμόδιους φορείς.