Επιλογή Σελίδας

Halting Harassment and Abuse in Sports using Learning Technologies (HALT)

Η παρενόχληση,η κακοποίηση  και η κατάχρηση εξουσίας θεωρούνται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμβαίνουν σε όλες τις χώρες και σε όλα τα περιβάλλοντα. O καθένας από εμάς έχει την ευθύνη να εντοπίσει και να καταπολεμήσει την παρενόχληση και την κακοποίηση...