Επιλογή Σελίδας

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Το μόνο Πανεπιστήμιο στη Κύπρο που υπέγραψε τη διακήρυξη της Bologna

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο μόνος πανεπιστημιακός οργανισμός μέχρι σήμερα που έχει υπογράψει τη διακήρυξη για τη θέση της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας ως Ανθρώπινο Δικαίωμα στη ζωή των ατόμων με αναπηρίες και όχι μόνο. Το έγγραφο με τίτλο  “The...

Συνάντηση εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ProADAS με συντονιστή το Πανεπιστήμιο μας

Η συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+  ProADAS (Promotion of Active Digital Ageing) 2018-1-CY01-KA204-046895 πραγματοποιήθηκε στις 5-6 Σεπτεμβρίου 2019 στο Παρίσι.  Οι συμμετέχοντες χώρες σε αυτό το πρόγραμμα είναι։ European University Cyprus...

Το Πανεπιστήμιο μασ και η UNHCR υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η ΄Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)  συνάπτουν Μνημόνιο Συνεργασίας στοχεύοντας στην ενίσχυση των προσφύγων στην Κύπρο μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων. Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε στις 17...

Το Πανεπιστήμιο μας προωθεί την Κριτική Σκέψη για τα ΜΜΕ στους νέους.

Αρχίζουν τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “The European MediaCoach Initiative-EMCI”, εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωση ατόμων που θα έχουν ρόλο εκπαιδευτή/ριας στην παιδεία για τα μέσα (media coach) έχοντας έτσι τη δυνατότητα να προωθούν...

Το Πανεπιστήμιο μας συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Διαπολιτισμική Φροντίδα Υγείας

Πραγματοποιήθηκε  στην πόλη Όρχους της Δανίας, η τελευταία συνάντηση ακαδημαϊκών, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος TNP (Transcultural Nursing for Practice – Διαπολιτισμική Φροντίδα Υγείας). Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα για την διαπολιτισμική...