Επιλογή Σελίδας

Πρωτόκολλο Συνεργασίας Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και PUNDI X 365

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποίησε ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τις Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες (Blockchain). Η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του πανεπιστημίου με την PUNDI X 365 αποσκοπεί στην δημιουργία...

Η διαφθορά στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο

Όλοι οι αρμόδιοι παράγοντες του αθλητισμού συμμετείχαν σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης την οποία διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα: “Διαφθορά στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο. Προθέσεις και Κωλύματα Πάταξης και Καταστολής”. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σύμβουλος του...

Εκστρατεία Δενδροφύτευσης από το Πανεπιστήμιο μας

Νέα εκστρατεία δενδροφύτευσης, με στόχο την περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση του αστικού ιστού της ευρύτερης Λευκωσίας διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής...

Γεφύρωση του Επαγγελματικού Χάσματος για Πρόσφυγες και Αιτητές Ασύλου στο Πανεπιστήμιο μας

Εκδήλωση που φέρει τον τίτλο “Bridging Occupational Gaps” διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στόχος της εκδήλωσης είναι να φέρει πρόσφυγες και αιτητές ασύλου σε επαφή μεταξύ τους για ανταλλαγή πληροφοριών, δημιουργία δικτύων και αλληλοβοήθεια. Η εκδήλωση...

Politicization of Identities in Diaspora: Cosmopolitanism & Conflict Discourses

To Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συντονίζει το διετές πρόγραμμα Politicization of Identities in Diaspora: Cosmopolitanism & Conflict Discourses το οποίο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους στα πλαίσια του Προγράμματος Restart 2016 – 2020,...