Επιλογή Σελίδας

Τεράστια επιτυχία το Κύπρο-Ελλαδικό Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που συνδιοργάνωσε το Πανεπιστήμιο μας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του  Κυπρο-Ελλαδικό Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 19 και 20 Ιανουαρίου και που συνδιοργανώθηκε και φέτος από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και...

Νέα Χρηματοδότηση €1.2 εκ. για το CERIDES του Πανεπιστημίου μας

Ρόλο Συντονιστή σε δύο ακόμη προγράμματα εξασφάλισε το CERIDES – Center for Excellence in Innovation and Technology του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρόσφατης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Secure Societies –...

Το Πανεπιστήμιο μας Εταίρος σε Ευρωπαϊκό Έργο Μικτής Μάθησης

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος στο έργο BLENDI (Blended Learning for Inclusion) το οποίο προωθεί τη μικτή μάθηση ως μέρος της σχολικής εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη. Η μικτή μάθηση αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου στοιχεία της διαδικτυακής...

Πρόγραμμα Βοηθού Οδοντιάτρου

Οι Βοηθοί Οδοντιάτρου είναι σημαντικά μέλη της ομάδας που παρέχει οδοντιατρικές υπηρεσίες. Η σταδιοδρομία ως βοηθός οδοντιάτρου είναι ενδιαφέρουσα, αποδοτική και με πολλές προκλήσεις. Ο εκπαιδευμένος Βοηθός Οδοντιάτρου συναντά στην εργασιακή του σχέση ικανοποίηση,...

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ειδικής Αγωγής με συνεργασία Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στην ανάπτυξη μιας σημαντικής συνεργασίας μεταπτυχιακών σπουδών προχώρησαν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από απόφαση των θεσμικών τους οργάνων και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου από τους δύο...