Επιλογή Σελίδας

Σε Επιστημονικές Επιτροπές του Horizon Europe της ΕΕ διορίζονται Ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου μας

Τέσσερεις ακαδημαϊκοί του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου επιλέγηκαν από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Εθνικοί Εκπρόσωποι σε τέσσερεις διαφορετικές επιστημονικές επιτροπές του Horizon Europe, το...

Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στην ανάπτυξη μιας σημαντικής συνεργασίας μεταπτυχιακών σπουδών προχώρησαν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από απόφαση των θεσμικών τους οργάνων και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου από τους δύο...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιλέγει ακαδημαϊκό του EUC για Ομάδα Εμπειρογνωμόνων EE

Η Δρ. Χριστιάνα Μάρκου, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, έπειτα από μια πολύ ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής, επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ένα από τα δεκαπέντε μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό...

DIMAS Digital Marketing at Secondary Schools

Ref 2019-1-ES01-KA201-065134 Under this project EUC participates as leader of Output 1 and 2. DIMAS Curriculum  with a team of 3 researchers, under the coordination of Associate Prof. Dr. Simona Mihai-Yiannaki. Our project’s researchers are: Prof. George Papageorgiou,...