Επιλογή Σελίδας

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών – Κλινικοί Επόπτες

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, προκηρύσσει θέσεις μερικής απασχόλησης για Κλινικούς Επόπτες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κλινική/Συμβουλευτική Ψυχολογία» Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Συμπεριφοράς Κλινικοί Επόπτες...

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου καθίσταται Κέντρο Υπηρεσιών EURAXESS

Σε ειδική τελετή που έγινε στις 6 Ιουνίου 2022, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενσωματώθηκε στο Δίκτυο EURAXESS ως Κέντρο Υπηρεσιών (EURAXESS Service Center) στις 6 Ιουνίου, 2022.  Στην τελετή ο Καθ. Μάριος Βρυωνίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,...

Η Ε.Ε. αναγνωρίζει το ευνοϊκό περιβάλλον αριστείας στην έρευνα στο Πανεπιστήμιο μας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από ενδελεχή αξιολόγηση, ανανέωσε τη διάκριση «Αριστεία στην Έρευνα: Ανθρώπινο Δυναμικό» (“HR Excellence in Research Award”), η οποία είχε πρωτοαπονεμηθεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) το 2017. Το λογότυπο «Αριστεία στην  Έρευνα»...