Επιλογή Σελίδας

Κέντρο Αριστείας SOSCIEATH – Δημόσιες Διαλέξεις 2022-2023

Το Κέντρο Αριστείας για την Έρευνα & Καινοτομία στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει την ετήσια σειρά δημόσιων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε μία σειρά θεματικών. Οι...

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Διδακτορικές Σπουδές για το Εαρινό Εξάμηνο 2023

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Διδακτορικές Σπουδές για το Εαρινό Εξάμηνο 2023 Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για διδακτορικές σπουδές για το Εαρινό Εξάμηνο 2023 (έναρξη 13 Φεβρουαρίου 2023) στα πιο κάτω προγράμματα: Σχολή...

Επισκέπτης Καθηγητής ο Κώστας Γουλιάμος στην Wuhan

Επισκέπτης Καθηγητής ανακηρύχθηκε ο Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος για την τριετία (2022-2025) από το πανεπιστήμιο Wuhan Textile University στην Κίνα. Η τιμητική αυτή τοποθέτηση του κ. Γουλιάμου, πρ. Πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και Τακτικού Μέλους της...

Πιστοποίηση Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με διεθνή πρότυπα διερμηνείας

Στοχεύοντας πάντοτε στη βελτίωση του περιβάλλοντος σπουδών και εργασίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέχει, από τον Οκτώβριο του 2022, πιστοποίηση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 2603:2016 που εκδόθηκε από την TUV Nord Cyprus. H διαπίστευση αυτή...