Επιλογή Σελίδας

Διακρίσεις και Αναγνωρίσεις

Rated for Excellence

A FIVE STARS INSTITUTION

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει 5 αστέρια στην αξιολόγηση του 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities.  

Πιο συγκεκριμένα με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης πανεπιστήμιων “QS Stars University Ratings” που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη βαθμολογία 5 αστέρια (rated excellent) για τη συνολική του απόδοση ως επίσης και  5 αστέρια και στους ακόλουθους συγκεκριμένους τομείς:

  • Διδασκαλία
  • Απασχολησιμότητα
  • Διεθνοποίηση
  • Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
  • Φοιτητικές Υπηρεσίες – Στήριξη Φοιτητών
  • Πτυχίο Ιατρικής

Το QS Stars είναι ένα σύστημα ενδελεχούς και σφαιρικής αξιολόγησης ακαδημαϊκών ιδρυμάτων το οποίο εξετάζει δεκάδες διαφορετικούς δείκτες σε 13 θεματικές απονέμοντας από 0 μέχρι και 5 Αστέρια σε διάφορους τομείς μαζί με μία συνολική τελική βαθμολογία.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των καλύτερων 201+ πανεπιστημίων παγκοσμίως από τους Times Higher Education Impact Rankings το 2021 σε τρεις βασικούς τομείς: 1) Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Υποδομές 2) Δράσεις για την Κλιματική Αλλαγή και 3)Πρακτικές Απασχόλησης και Οικονομική Ανάπτυξη.

 

Τα κριτήρια του Times Higher Education υιοθετούν τις καθιερωμένες παραμέτρους που έχουν οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και αποτελούν μια από τις τρεις κορυφαίες κατατάξεις πανεπιστημίων με το μεγαλύτερο κύρος παγκοσμίως.

 

Η αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην πρώτη κατηγορία της Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Υποδομών αφορά την προώθηση της καινοτομίας και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της βιομηχανίας. Εξετάζει την έρευνα των ιδρυμάτων για τη βιομηχανία και την καινοτομία, τον αριθμό κατοχυρώσεων πατέντας και τη δημιουργία εταιρειών-τεχνοβλαστών (spin-off companies), καθώς και το ερευνητικό τους εισόδημα από τη βιομηχανία.

 

Στη δεύτερη κατηγορία για τις Δράσεις για την Κλιματική Αλλαγή το πανεπιστήμιό μας αναγνωρίστηκε για την έρευνα του σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις προετοιμασίες του για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής ενώ στην τρίτη ως κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη και την ευθύνη του ως εργοδότης. Στην κατηγορία αυτή εξετάζεται η οικονομική έρευνα των ιδρυμάτων, οι πρακτικές απασχόλησής τους και το μερίδιο των φοιτητών τους που λαμβάνουν θέσεις εργασίας.

 

Επισημαίνεται ότι στα κριτήρια της δημιουργίας spin–off εταιρειών, της άντλησης κεφαλαίων από τον επιχειρηματικό κόσμο και της αποκόμισης εργασιακής εμπειρίας μέσω παράλληλης τοποθέτησης των φοιτητών στη αγορά εργασίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αξιολογήθηκε με τον απόλυτο βαθμό (100).

 

Αυτή είναι ακόμα μια σημαντική επιτυχία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου η οποία καταδεικνύει τη δέσμευση του για καινοτομία και οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατετάγη ανάμεσα στα καλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως για το 2018 από τον διεθνή οργανισμό κατάταξης πανεπιστημίων «Τhe GreenMetric Ranking of World Universities». Ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των πανεπιστημίων ως προς την αειφορία, ενώ παράλληλα αξιολογεί και κατατάσσει ανάλογα την ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική των πανεπιστημίων ανά τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, στο κριτήριο «Energy and Climate Change», το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει τοποθετηθεί στην υψηλότερη θέση από όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου.

Τα πτυχία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι πλήρως αναγνωρισμένα και από τα αρμόδια επαγγελματικά σώματα. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα “Πληροφορική”, “Mηχανική Ηλεκτρονικών Yπολογιστών” και “Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική” είναι αναγνωρισμένα από το Εμπορικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, το πρόγραμμα “Νοσηλευτική” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρόγραμμα “Ακτινοδιαγνωστική-Ακτινοθεραπεία” από το Συμβούλιο Eγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Ακτινοθεραπευτών Κύπρου, το πρόγραμμα “∆ιατροφή-∆ιαιτολογία” από το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τεχνολόγων Τροφίμων και ∆ιαιτολόγων Κύπρου, το προγραμμα “Φυσικοθεραπεία” από το Συμβούλιο Φυσικοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτών Κύπρου και το πρόγραμμα “Λογοθεραπεία“ από τον Σύνδεσμο Εγγεγραμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου.

Στον διεθνή και ευρωπαϊκό χάρτη των “Science Shop” τοποθέτησε την Κύπρο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την ίδρυση του πρώτου “Science Shop” που αποτελεί ένα από τα 30 που λειτουργούν σήμερα στην Ευρώπη. Το “Science Shop” είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου “Living Knowledge” International Science Shop. Στην Κύπρο, το πρώτο “Science Shop” έχει ενσωματωθεί και λειτουργεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσα από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα PERARES (Public Engagement with Research and Research Engagement with Society, 7th framework programme). Λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με την αξιοποίηση των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου, των καθηγητών και των φοιτητών του. Σε συνεργασία με τις κοινωνικές ομάδες προχωρεί με συντονισμένο τρόπο στην επιστημονική επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την Κυπριακή κοινωνία και οικονομία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε, μετά από αξιολόγηση, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου το «HR Excellence in Research Logo», μια από τις πιο σημαντικές διακρίσεις διεθνώς, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του Πανεπιστημίου στην ερευνητική αριστεία.

Η διάκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδεικνύει και υποδεικνύει το έργο αριστείας που επιτελείται στην έρευνα από την επιστημονική κοινότητα του πανεπιστημίου. Η συγκεκριμένη αναγνώριση τοποθετεί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανάμεσα στα κορυφαία 392 ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως που τους έχει απονεμηθεί το «HR Excellence in Research Logo».

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει εγκριθεί από το Magna Charta Observatory Council ως υπογράφον πανεπιστήμιο στο Magna Charta Universitatum που περιλαμβάνει 805 υπογράφοντα πανεπιστήμια από 85 χώρες. Η αποδοχή ως υπογράφοντος πανεπιστημίου αποτελεί αξιοσημείωτη διάκριση για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς η χάρτα κωδικοποιεί τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της θεσμικής αυτονομίας που καθορίζουν την κατευθυντήρια γραμμή για τη χρηστή διακυβέρνηση των πανεπιστημίων. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μόνο ιδιωτικό πανεπιστήμιο από την Κύπρο που έχει εγκριθεί ως υπογράφον στο Magna Charta Universitatum.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέκτησε ακόμη μια αναγνώριση επιχειρηματικής αριστείας τόσο για την ακαδημαϊκή όσο και την διοικητική του κοινότητα, από τον έγκριτο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό EFQM. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο έλαβε αξιολόγηση 5 αστέρων στο Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM, λαμβάνοντας περισσότερες από 500 μονάδες σε θέματα ηγεσίας, στρατηγικού σχεδιασμού, κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, εσωτερικών διαδικασιών, συνεργασιών και επιχειρησιακών αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση από το EFQM επιβεβαιώνει, για ακόμη μια φορά, τη βιωσιμότητα του Πανεπιστημίου και την ουσιαστική προσφορά του  στην εκπαίδευση, στην κοινωνία και στον επιχειρηματικό κόσμο.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από διαδικασία αξιολόγησης και σχετικής ψηφοφορίας, έγινε δεκτό ως πλήρες μέλος του «Δικτύου της Ουτρέχτης», το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την ακαδημαϊκή του αριστεία όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.
Πρόκειται για ένα εκ των πιο ισχυρών ακαδημαϊκών οργανισμών εντός και εκτός της Ευρώπης, αφού απαρτίζεται από 31 πανεπιστήμια 26 χωρών, πλείστα των οποίων είναι από τα πιο ιστορικά και κορυφαία 100 ακαδημαϊκά ιδρύματα του κόσμου, βάσει διεθνών κατατάξεων.
Τα 31 μέλη του «Δικτύου της Ουτρέχτης» συνεργάζονται σε βάθος, αξιοποιώντας κοινά προγράμματα ακαδημαϊκών δράσεων. Με πυλώνα τη διεθνοποίηση, επίκεντρο την υψηλή τους τεχνογνωσία και γνώμονα τις παγκόσμιες επιδόσεις τους στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, εκκολάπτουν και εμπεδώνουν συνθήκες ολιστικής αριστείας και καινοτομίας προς όφελος των φοιτητών, του προσωπικού και των κοινωνιών τους.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε το Silver Accreditation του πρότυπου Investors in People, αποδεικνύοντας τη δέσμευση του πανεπιστημίου για υψηλή απόδοση μέσω ορθής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.  Το Πανεπιστήμιο εργοδοτεί σήμερα περισσότερους από 600 εργαζομένους, μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού.  Το Investors in People είναι το διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση των ανθρώπων, που ορίζει τι χρειάζεται για την αποτελεσματική καθοδήγηση, υποστήριξη και διαχείριση των ανθρώπων για την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων. Βασικό στοιχείο του Προτύπου είναι το πλαίσιο του Investors in People το οποίο αντικατοπτρίζει τις τελευταίες τάσεις στον χώρο εργασίας, βασικές δεξιότητες και αποτελεσματικές δομές που απαιτούνται τη διασφάλιση υψηλώνεπιδόσεων σε κάθε τομέα.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατόπιν σχετικής διαδικασίας και έρευνας για αποτίμηση του εργασιακού περιβάλλοντος και της εργασιακής κουλτούρας έγινε το πρώτο Πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Κύπρο που πιστοποιείται ως «Α Great Place to Work®» για το άριστο εργασιακό του κλίμα και της υψηλής ποιότητας διαδικασίες στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση έρχεται να επιβεβαιώσει αλλά και να επιβραβεύσει τις εκσυγχρονιστικές αλλαγές στο πανεπιστήμιο όχι μόνο ως ακαδημαϊκό ίδρυμα και κέντρο αριστείας αλλά και ως ένα απαράμιλλο χώρο εργασίας για 1000 και πλέον εργαζομένους. Η βελτίωση στο εργασιακό περιβάλλον αλλά και στην εργασιακή κουλτούρα παραμένουν στρατηγικοί πυλώνες του Πανεπιστημίου.