Επιλογή Σελίδας

Erasmus+

ΒΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΕΔΩ

Το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus +, που ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επενδύει στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ατόμων όλων των ηλικιών και υποβάθρων, για να ενισχύσει την προσωπική ανάπτυξη, τις δεξιότητες και τις προοπτικές απασχόλησης.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο πρόγραμμα από την αρχή του και είναι κάτοχος του Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2014-2020. Η στρατηγική μας για τον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου περιγράφεται στη Δήλωση Πολιτικής Erasmus.

 

 

Φοιτητές

Ο φοιτητής/τρια δύναται να συμμετάσχει κατά τη διάρκεια των σπουδών του (Πτυχίο, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό….

Προσωπικό

Οι περίοδοι κατάρτισης Erasmus + υποστηρίζουν την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού των ΑΕΙ. Η περίοδος κατάρτισης μπορεί να είναι….

Erasmus+ Agreements

Συμφωνίες με άλλα Πανεπιστήμια για ανταλλαγή φοιτητών μέσω το προγράμματος Erasmus+