Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ/Ή ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λαμβάνει έναν αυξανόμενο αριθμό αιτημάτων κινητικότητας προσωπικού από άλλα πανεπιστήμια, για επισκέψεις κατάρτισης ή διδασκαλίας στο ίδρυμά μας.  Οι αιτήσεις αυτές μπορούν να απευθύνονται σε συγκεκριμένο τμήμα ή να παραλαμβάνονται μέσω του Γραφείου Erasmus. Η απόφαση αποδοχής ή απόρριψης ενός επισκέπτη εκπαίδευσης ή διδασκαλίας ανήκει στο τμήμα φιλοξενίας.

Το τμήμα φιλοξενίας έχει την ευθύνη της οργάνωσης του προγράμματος που ευθυγραμμίζεται με τα ενδιαφέροντα του επισκέπτη.  Ο σχεδιασμός του προγράμματος και η φιλοξενία της επίσκεψης απαιτεί σημαντική χρονική δέσμευση.

Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες θα πρέπει:

 1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του EUC (Our People – European University Cyprus at euc.ac.cy) και προσδιορίστε τη σχολή/τμήμα που επιθυμείτε να επισκεφθείτε.
 2. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο άτομο εντός της σχολής / τμήματος για να ξεκινήσετε μια συζήτηση σχετικά με κοινά διδακτικά, ερευνητικά ή εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα.
 3. Αφού συμφωνηθούν οι ημερομηνίες της επίσκεψης, θα πρέπει να καταρτιστεί το Πρόγραμμα Διδασκαλίας, στο οποίο θα περιγράφονται οι συγκεκριμένες δραστηριότητες και στόχοι της επίσκεψης.
 4. Μετά την παραλαβή του επιβεβαιωμένου Προγράμματος Διδασκαλίας, μια επιστολή πρόσκλησης από τη σχολή/τμήμα υποδοχής θα σταλεί στον επισκέπτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δεδομένα αίτησης:

 1. Το προσωπικό που επισκέπτεται πρέπει να απασχολείται από ίδρυμα εταίρο Erasmus του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με το οποίο υπάρχει ειδική συμφωνία για κινητικότητα προσωπικού.
 2. Η οικονομική ενίσχυση για την επίσκεψη θα πρέπει να παρέχεται από το ίδρυμα προέλευσης του επισκέπτη.
 3. Οι επισκέπτες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν επαρκή ιατρική ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο.
 4. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλες οι ρυθμίσεις για την επίσκεψη πρέπει να γίνουν τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν από την προβλεπόμενη επίσκεψη.
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Erasmus+ προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία στο ακαδημαϊκό προσωπικό να διδάξει σε ένα από τα ιδρύματα-εταίρους μας. Η κινητικότητα διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που είναι κάτοχος του ECHE (Erasmus+ Higher Education Charter) και με το οποίο το ΕΠΚ έχει συνάψει διμερή συμφωνία Erasmus+.

Δεδομένα κινητικότητας:

 1. Η διάρκεια της δραστηριότητας μπορεί να είναι από 2 ημέρες έως 2 μήνες, με εξαίρεση τις ημέρες ταξιδίου
 2. Η διδακτική δραστηριότητα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως (ή μικρότερη περίοδο παραμονής)
 3. Η δραστηριότητα κινητικότητας θα πρέπει να διεξάγεται σε οποιαδήποτε Χώρα του Προγράμματος διαφορετική από τη χώρα διαμονής.
 4. Προτεραιότητα δίνεται σε αιτούντες που δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ στο Πρόγραμμα
 5. Θα πρέπει να υπάρχει διμερής συμφωνία Erasmus με το πανεπιστήμιο υποδοχής.
 6. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια Erasmus στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω του Exelsys.

Erasmus+ Διαδικασία Κινητικότητας Διδασκαλίας & Έγγραφα

Πριν από την κινητικότητα

 1. Επιστολή πρόσκλησης που σας διαβιβάζεται από το ίδρυμα υποδοχής. Οι ημερομηνίες της κινητικότητάς σας θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς.
 2. Συμφωνία κινητικότητας προσωπικού για διδασκαλία: Το έγγραφο πρέπει να συμπληρώνεται σε συμφωνία με το ίδρυμα υποδοχής.  Θα πρέπει να υπογράφεται τόσο από το ιδρύμα υποδοχής όσο και από το ιδρύμα αποστολής πριν από την έναρξη της κινητικότητας.
 3. Αναλυτικό Ημερήσιο Πρόγραμμα της επίσκεψης: κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας θα πρέπει να καλύπτονται τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως.  Λάβετε υπόψη ότι τυχόν ελεύθερες ημέρες στο πλαίσιο του προγράμματος επισκέψεών σας, θα θεωρηθούν ως μη χρηματοδοτούμενες ημέρες.
 4. Η Συμφωνία Επιχορήγησης για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία θα σας αποσταλεί από το γραφείο Erasmus μόλις υπογραφεί δεόντως η Συμφωνία Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία. Η Συμφωνία Επιχορήγησης θα πρέπει να υπογράφεται πριν από την έναρξη της κινητικότητα.
 5. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού: όνομα τράπεζας, κωδικός SWIFT, IBAN
 6. Αεροπορικό εισιτήριο αναχώρησης και κάρτα επιβίβασης: Σημειώνεται ότι το επίδομα ταξιδιωτικής επιχορήγησης αφορά μόνο την αναχώρησή σας από την Κύπρο (τοποθεσία του ιδρύματος αποστολής) προς τον προορισμό κινητικότητάς σας και όχι από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Μετά την κινητικότητα

 1. Πιστοποιητικό κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία: Το έγγραφο υπογράφεται από το ίδρυμα υποδοχής στο τέλος της κινητικότητας.
 2. Διαδικτυακή τελική έκθεση/έρευνα της ΕΕ. Στο τέλος της κινητικότητάς, η διαδικτυακή έκθεση θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Πρόγραμμα Erasmus. Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά. Το PDF της συμπληρωμένης φόρμας θα σταλεί στο email σας, το οποίο θα πρέπει να προωθήσετε στο Γραφείο Erasmus.
 3. Έκθεση καθηγητή: Το έγγραφο πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί στο Γραφείο Erasmus μέχρι το τέλος της κινητικότητάς σας.
 4. Αεροπορικό εισιτήριο άφιξης και κάρτα επιβίβασης: Τόσο η άφιξη όσο και η αναχώρηση πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Erasmus κατά την επιστροφή σας στην Κύπρο.
 5. Φωτογραφίες από το ταξίδι σας.

Γενικές Πληροφορίες

 1. Επισημαίνεται ότι η κινητικότητά σας υπόκειται στην έγκριση της άδειας Erasmus από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
 2. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τερματίσετε τα σχέδια κινητικότητάς σας, το Γραφείο Erasmus πρέπει να ενημερωθεί αμέσως γραπτώς.
 3. Η κράτηση εισιτηρίων και διαμονής στο εξωτερικό είναι δική σας ευθύνη.
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Οι περίοδοι κατάρτισης Erasmus+ στηρίζουν την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η διάρκεια της κατάρτισης μπορεί να πραγματοποιείται σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο κατάλληλο οργανισμό.  Ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα υποδοχής για την κατάρτιση προσωπικού δεν χρειάζεται να έχει διιδρυματική συμφωνία Erasmus+ με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 Δεδομένα κινητικότητας:

 1. Η κατάρτιση μπορεί να έχει τη μορφή παρακολούθησης εργασίας, παρατήρησης, παρακολούθησης εργαστηρίων ή μαθημάτων.
 2. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης του ΕΠΚ.
 3. Προτεραιότητα θα δοθεί στο προσωπικό που δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε κινητικότητα κατάρτισης προσωπικού Erasmus.
 4. Η συνιστώμενη ελάχιστη διάρκεια της κινητικότητας κατάρτισης προσωπικού είναι 2 ημέρες (εξαιρουμένου του χρόνου ταξιδιού) με κάθε ημέρα να έχει πλήρες πρόγραμμα κατάρτισης.
 5. Η συμμετοχή σε συνέδρια δεν θα χρηματοδοτηθεί.
 6. Η υποτροφία Erasmus δεν προορίζεται να καλύψει το πλήρες κόστος του ταξιδιού.

Πριν από την κινητικότητα

 1. Επιστολή πρόσκλησης από το ίδρυμα υποδοχής. Οι ημερομηνίες της κινητικότητάς θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς.
 2. Συμφωνία κινητικότητας προσωπικού για κατάρτιση: Το έγγραφο πρέπει να συμπληρώνεται σε συμφωνία με το ίδρυμα υποδοχής.  Θα πρέπει να υπογράφεται τόσο από το ιδρύμα υποδοχής όσο και από το ιδρύμα αποστολής πριν από την έναρξη της κινητικότητας.
 3. Αναλυτικό Ημερήσιο Πρόγραμμα της επίσκεψης: όλες οι ημέρες επίσκεψης θα πρέπει να δικαιολογηθούν σε ημερήσιο πρόγραμα. Τυχόν ελεύθερες ημέρες στο πλαίσιο του προγράμματος επισκέψεών σας, δεν θα χρηματοδοτηθούν.
 4. Η Συμφωνία Επιχορήγησης για την κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση θα σας αποσταλεί από το γραφείο Erasmus μόλις υπογραφεί δεόντως η Συμφωνία Κινητικότητας Προσωπικού. Η Συμφωνία Επιχορήγησης θα πρέπει να υπογράφεται πριν από την έναρξη της κινητικότητα.
 5. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού: όνομα τράπεζας, κωδικός SWIFT, IBAN
 6. Αεροπορικό εισιτήριο αναχώρησης και κάρτα επιβίβασης: Σημειώνεται ότι το επίδομα ταξιδιωτικής επιχορήγησης αφορά μόνο την αναχώρησή σας από την Κύπρο (τοποθεσία του ιδρύματος αποστολής) προς τον προορισμό κινητικότητάς σας και όχι από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Μετά την κινητικότητα

 1. Πιστοποιητικό κινητικότητας Προσωπικού για Κατάρτιση: Το έγγραφο υπογράφεται από το ίδρυμα υποδοχής στο τέλος της κινητικότητας.
 2. Διαδικτυακή τελική έκθεση/έρευνα της ΕΕ. Στο τέλος της κινητικότητάς, η διαδικτυακή έκθεση θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Πρόγραμμα Erasmus. Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά. Το PDF της συμπληρωμένης φόρμας θα σταλεί στο email σας, το οποίο θα πρέπει να προωθήσετε στο Γραφείο Erasmus.
 3. Έκθεση κινητικότητας: Το έγγραφο πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί στο Γραφείο Erasmus μέχρι το τέλος της κινητικότητάς σας.
 4. Αεροπορικό εισιτήριο άφιξης και κάρτα επιβίβασης: Τόσο η άφιξη όσο και η αναχώρηση πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Erasmus κατά την επιστροφή σας στην Κύπρο.
 5. Φωτογραφίες από το ταξίδι σας.

Γενικές Πληροφορίες

 1. Επισημαίνεται ότι η κινητικότητά σας υπόκειται στην έγκριση της άδειας Erasmus από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
 2. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τερματίσετε τα σχέδια κινητικότητάς σας, το Γραφείο Erasmus πρέπει να ενημερωθεί αμέσως γραπτώς.
 3. Η κράτηση εισιτηρίων και διαμονής στο εξωτερικό είναι δική σας ευθύνη.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS

Ο τρέχων κατάλογος των Erasmus συμφωνιών που διατηρεί το πανεπιστήμιό μας βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Inter-Institutional Agreements

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το Πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ υποστηρίζει τη συνεργασία κινητικότητας με χώρες εκτός ΕΕ. Μόνο ιδρύματα από χώρες του προγράμματος (δηλ. χώρες της ΕΕ) είναι επιλέξιμα να υποβάλουν αιτήσεις για διεθνή κινητικότητα και, εφόσον εγκριθούν, θα μπορούν να χορηγούν εισερχόμενη και εξερχόμενη κινητικότητα προς/από χώρες εταίρους (δηλ. χώρες εκτός ΕΕ).

Σημαντικές σημειώσεις

 1. Διάρκεια προγράμματος: 24-36 μήνες
 2. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχές Φεβρουαρίου.
 3. Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) θα πρέπει να είναι σε θέση να οργανώσουν την πρώτη ροή διεθνούς κινητικότητας τον Αύγουστο.
 4. Η κινητικότητα μπορεί να είναι τόσο εισερχόμενη όσο και εξερχόμενη και η χρηματοδότηση προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική.
 5. Όλα τα ιδρύματα τρίτων χωρών πρέπει να είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (διαπιστευμένα από τον αρμόδιο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης) και να έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες με τους εταίρους τους από χώρες της ΕΕ πριν από την πραγματοποίηση της κινητικότητας·
 6. Δεδομένου ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τρίτων χωρών δεν διαθέτουν Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE), οι διμερείς συμφωνίες για τη διεθνή κινητικότητα προσαρμόστηκαν ώστε να συμπεριλάβουν τις αρχές του Χάρτη
 7. Όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τρίτων χωρών πρέπει να διαθέτουν αριθμό OID.
 8. Οι χώρες εκτός ΕΕ αναφέρονται ως χώρες εταίροι. Οι χώρες της ΕΕ αναφέρονται ως χώρες του προγράμματος.

Διάρκεια κινητικότητας

 1. Φοιτητές για σπουδές: 2 έως 12 μήνες
 2. φοιτητές για πρακτική άσκηση: 2 έως 12 μήνες, (επιλέξιμοι για πρόσφατους πτυχιούχους, διδακτορική κινητικότητα)
 3. κινητικότητα προσωπικού: 5 ημέρες έως 2 μήνες, οι «ημέρες ταξιδιού» είναι επιπλέον (για την κινητικότητα των εκπαιδευτικών 8 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα).

Κανόνες χρηματοδότησης

 1. Κινητικότητα εξερχόμενων φοιτητών: 700 ευρώ μηνιαίως
 2. Εισερχόμενοι φοιτητές: €850 το μήνα
 3. Κινητικότητα εξερχόμενου προσωπικού: 180 ευρώ ημερησίως
 4. Κινητικότητα εισερχόμενου προσωπικού: 160 ευρώ ημερησίως
 5. για έξοδα μετακίνησης και ανάλογα με την απόσταση (πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο υπολογιστής απόστασης) από €180 έως €1500 ανά συμμετέχοντα

Βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν πριν από τη συμπλήρωση της αίτησης

 1. Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, θα πρέπει να έχει συναφθεί Διμερής Συμφωνία μεταξύ ενός πανεπιστημίου σε μια χώρα εταίρο και του ΕΠΚ, ή τουλάχιστον θα πρέπει να έχει ληφθεί θετική ανατροφοδότηση για μια συμφωνία
 2. Χρησιμοποιήστε τις επαφές σας με τις χώρες και τα πανεπιστήμια που θα θέλατε να προτείνετε, προκειμένου να εξετάσετε πιθανότητες συνεργασίας με το Τμήμα σας
 3. Περιγράψτε στην πρόταση τις κύριες δραστηριότητες που θα περιλαμβάνει η συνεργασία
 4. Η πρόταση θα πρέπει να συνδεθεί και να κάνει αναφορά στην Πολιτική εκσυγχρονισμού και διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου
 5. Υποβάλετε τις προτάσεις και τις απαντήσεις σας στις Ερωτήσεις Ποιότητας στο Γραφείο Erasmus, εντός της καθορισμένης προθεσμίας
 6. Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, Προγραμμάτων και Κινητικότητας θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα συμφωνήσει σχετικά με τους φιναλίστ για την αίτηση

 Κατάλογος συμμετεχουσών χωρών

Περιοχή 1 Δυτικά Βαλκάνια Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Kosovo21, Μαυροβούνιο
Περιοχή 2 Ανατολική γειτονία Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία, Έδαφος της Ουκρανίας όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο
Περιοχή 3 Χώρες της Νότιας Μεσογείου Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Παλαιστίνη23, Συρία, Τυνησία
Περιοχή 4 Ρωσική Ομοσπονδία Έδαφος της Ρωσίας όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο
Περιοχή 5 Ασία Μπαγκλαντές, Μπουτάν, Καμπότζη, Κίνα, ΛΔ Κορέας, Ινδία, Ινδονησία, Λάος, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μογγολία, Μιανμάρ, Νεπάλ, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Σρι Λάνκα, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ, Χώρες υψηλού εισοδήματος: Μπρουνέι, Χονγκ Κονγκ, Ιαπωνία, Κορέα, Μακάο, Σιγκαπούρη και Ταϊβάν
Περιοχή 6 Κεντρική Ασία Αφγανιστάν, Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν
Περιοχή 7 Μέση Ανατολή Ιράν, Ιράκ, Υεμένη, Χώρες υψηλού εισοδήματος: Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Περιοχή 8 Ειρηνικός Ωκεανός Νήσοι Κουκ, Φίτζι, Κιριμπάτι, Νήσοι Μάρσαλ, Μικρονησία, Ναούρου, Νιούε, Παλάου, Παπούα Νέα Γουινέα, Σαμόα, Νήσοι Σολομώντος, Ανατολικό Τιμόρ, Τόνγκα, Τουβαλού, Βανουάτου, Χώρες υψηλού εισοδήματος: Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία
Περιοχή 9 Υποσαχάρια Αφρική Αγκόλα, Μπενίν, Μποτσουάνα, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Καμερούν, Πράσινο Ακρωτήριο, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Κομόρες, Κονγκό, Κονγκό – Λαϊκή Δημοκρατία του, Ακτή Ελεφαντοστού, Τζιμπουτί, Ισημερινή Γουινέα, Ερυθραία, Εσουατίνι, Αιθιοπία, Γκαμπόν, Γκάμπια, Γκάνα, Γουινέα, Γουινέα-Μπισάου, Κένυα, Λεσότο, Λιβερία, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μάλι, Μαυριτανία, Μαυρίκιος, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Νίγηρας, Νιγηρία, Ρουάντα, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σενεγάλη, Σεϋχέλλες, Σιέρα Λεόνε, Σομαλία, Νότια Αφρική, Νότιο Σουδάν, Σουδάν, Τανζανία, Τόγκο, Ουγκάντα, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε.
Περιοχή 10 Λατινική Αμερική Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Ισημερινός, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Μεξικό, Νικαράγουα, Παναμάς, Παραγουάη, Περού, Ουρουγουάη και Βενεζουέλα
Περιοχή 11 Καραϊβική Αντίγκουα &; Μπαρμπούντα, Μπαχάμες, Μπαρμπάντος, Μπελίζ, Κούβα, Ντομίνικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Γρενάδα, Γουιάνα, Αϊτή, Τζαμάικα, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σουρινάμ και Τρινιντάντ και Τομπάγκο
Περιοχή 12 ΗΠΑ και Καναδάς Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Καναδάς
Περιοχή 13 Ανδόρα, Μονακό, Άγιος Μαρίνος, Κράτος της Πόλης του Βατικανού
Περιοχή 14 Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο

 

Διεθνής διάσταση της δράσης ΚΑ131

Η Διεθνής Διάσταση της Δράσης ΚΑ131 στο Erasmus+ 2021-2027

Η διεθνής διάσταση της KA131 επιτρέπει στο ΕΠΚ να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα κεφάλαια του προγράμματος για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων Διεθνούς Κινητικότητας, σύμφωνα με τη στρατηγική διεθνοποίησης του πανεπιστημίου και σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες των φοιτητών και του προσωπικού, χωρίς να περιορίζεται σε κανένα κύκλο σπουδών και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων κινητικότητας σε χώρες εταίρους μέσω της δράσης ΚΑ131 συνεπάγεται τη χρήση έως και 20% κατ’ ανώτατο όριο των διαθέσιμων κονδυλίων της βασικής δράσης 131 για τη διεθνή κινητικότητα (περιφέρειες 1-4 και 6-13).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τους ίδιους όρους υποβολής αιτήσεων που σχετίζονται με κάθε πρόγραμμα κινητικότητας του προγράμματος και να ενημερώσουν σχετικά το Γραφείο Erasmus μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 4 μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας κινητικότητας.