Επιλογή Σελίδας

Προσωπικό

Εξερχόμενο Προσωπικό για Κινητικότητα Διδασκαλίας / Κατάρτισης Erasmus +

Για εκπαίδευση

Οι περίοδοι κατάρτισης Erasmus + υποστηρίζουν την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού των ΑΕΙ. Η περίοδος κατάρτισης μπορεί να είναι σε άλλο ΑΕΙ ή σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό. Το ίδρυμα υποδοχής για την κατάρτιση του προσωπικού δεν χρειάζεται να έχει διμερή συμφωνία Erasmus + με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Σημαντικά Στοιχεία:

 1. Η κατάρτιση μπορεί να είναι με τη μορφή παρακολούθησης εργασίας, παρατήρησης, συμμετοχής σε εργαστήρια ή σε μαθήματα.
 2. Τα ταξίδια πρέπει να πραγματοποιούνται μεταξύ της 1ης Ιουλίου και της 30ής Σεπτεμβρίου (του επόμενου έτους).
 3. Δύνανται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας μόνο υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης του EUC και του Cyprus College.
 4. Δίνεται προτεραιότητα στο προσωπικό που δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε Κινητικότητα Erasmus Προσωπικού.
 5. Η συνιστώμενη ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας για το προσωπικό είναι 2 ημέρες (εκτός του χρόνου ταξιδιού) με κάθε ημέρα να περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.
 6. Η συμμετοχή σε συνέδρια δεν χρηματοδοτείται..
 7. Η επιχορήγηση Erasmus δεν προορίζεται να καλύψει το πλήρες κόστος του ταξιδιού.
 8. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν από πολύ νωρίς αίτηση για άδεια συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω του Exelsys. Η κινητικότητα υπόκειται στην έγκριση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Για Διδασκαλία

Το Erasmus + προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία στο ακαδημαϊκό προσωπικό για διδασκαλία σε ένα από τα ιδρύματα-εταίρους του EUC. Η κινητικότητα διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε ιδρύματα που διαθέτουν ECHE (Χάρτη Erasmus + για την Ανώτατη Εκπαίδευση) και με τα οποία το EUC διατηρεί διμερή συμφωνία Erasmus +. Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού, παρέχεται η ευκαιρία στον διδάσκοντα να συνδυάσει μια επίσκεψη διδασκαλίας με συνάντηση εξερχόμενων φοιτητών του EUC και να αντιμετωπίσει τυχόν ζητήματα που μπορεί να προκύψουν.

 

Σημαντικά Στοιχεία:

 1. Τα ταξίδια πρέπει να πραγματοποιούνται μεταξύ της 1ης Ιουλίου και της 30ής Σεπτεμβρίου (του επόμενου έτους).
 2. Η διάρκεια της δραστηριότητας μπορεί να είναι από 2 ημέρες έως 2 μήνες, εξαιρουμένης της διάρκειας των ταξιδιών.
 3. Η διδακτική δραστηριότητα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ή οποιαδήποτε μικρότερη περίοδο διαμονής).
 4. Η δραστηριότητα κινητικότητας θα πρέπει να διεξάγεται σε οποιαδήποτε χώρα του προγράμματος διαφορετική από τη χώρα διαμονής.
 5. Δύνανται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας διδασκαλίας μόνο το μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό του EUC και του Cyprus College.
 6. Προτεραιότητα δίνεται σε υποψηφίους που δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ στο Πρόγραμμα.
 7. Θεωρείται απαραίτητη η διμερή συμφωνία Erasmus με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.
 8. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν από πολύ νωρίς αίτηση για άδεια συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω του Exelsys.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

COVID-19 Πρωτόκολλο ασφαλείας για ταξιδιώτες

Παρακάτω θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για τους ταξιδιώτες:

 • Όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/pdf/18_1oen.pdf (Αγγλικά)

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/18_1o.pdf (Ελληνικά)

 • Η ακόλουθη κατηγοριοποίηση των χωρών βασίζεται στον κίνδυνο/επιδημιολογία, η οποία αλλάζει εβδομαδιαίως:

Κατηγορία Α (παρόμοια επιδημιολογία με Κύπρο): δεν απαιτείται εξέταση πριν από το ταξίδι από τις 20/6. Οι δειγματοληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά την άφιξη (χωρίς απομόνωση όμως) και οι τυχαία επιλεγμένοι ταξιδιώτες θα ειδοποιηθούν πριν από το ταξίδι τους.

Κατηγορία Β (υψηλότερος κίνδυνος σε σύγκριση με την Κύπρο): η εξέταση απαιτείται εντός 72 ωρών πριν από το ταξίδι (ή αν δεν είναι εφικτό, κατά την άφιξή τους στην Κύπρο με 24ωρη απομόνωση σε προκαθορισμένο χώρο μέχρι να βγει το αποτέλεσμα).

Κατηγορία Γ (https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/5052020_6a.pdf): όλες οι άλλες χώρες, από τις οποίες επιτρέπεται η μετακίνηση υπό συγκεκριμένες συνθήκες. 

 

Μια συγκεκριμένη ομάδα έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Υγείας για την παρακολούθηση της παγκόσμιας κατάστασης και την ανανέωση του καταλόγου με τις χώρες σε κάθε κατηγορία. Αυτή είναι μια δυναμική λίστα και μπορεί να αλλάξει ακόμη και σε καθημερινή βάση, ως εκ τούτου, όποιος σχεδιάζει να ταξιδέψει ενθαρρύνεται να παρακολουθεί στενά τις σχετικές ενημερώσεις που μπορεί να διαφέρουν από τις κατευθυντήριες γραμμές από την κυβέρνηση. 

 

 • Εγγραφείτε στο Cyprus flight pass (σύνδεσμος: https://cyprusflightpass.gov.cy/) πριν ταξιδέψετε στην Κύπρο. Παρακαλείσθε να παρουσιάσετε το ολοκληρωμένο έντυπο στο αεροδρόμιο. Η κάρτα πτήσης παρέχει στους επιβάτες τις απαραίτητες ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι τους.