Επιλογή Σελίδας

Διδακτικό Προσωπικό - Νομική Σχολή

School of Law

Honorary Professors

Name
Position
Phone
Email
Honorary Doctor, Law
22713114
N/A

Adjunct Professors

Name
Position
Phone
Email
Καθηγητής, Δημοσίου Δικαίου
22713114
N/A
Εντεταλμένος Καθηγητής, Αστικό Δίκαιο
22713114
Εντεταλμένος Καθηγητής, Αστικό Δίκαιο
22713114
Λέκτορας, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης και Δημόσιο Δίκαιο
22713114
N/A
Adjunct Professor, Company Law and Logistics
22713114

Τμήμα Νομικής

Name
Position
Phone
Email
Καθηγητής, Ποινικό Δίκαιο
22713114
N/A
Αναπληρωτής Καθηγητής, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο & Φιλοσοφία του Δικαίου
22713285
Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιδιωτικό δίκαιο
22559540
Επίκουρη Καθηγήτρια, Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο
22559591
Λέκτορας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την Προστασία των Καταναλωτών & Ηλεκτρονικού Εμπορίου
22713040
Επίκουρος Καθηγητής, Δημόσιο – Συνταγματικό Δίκαιο
22713114
Επίκουρος Καθηγητής, Αστικό & Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
22713109
Επίκουρη Καθηγήτρια,Εργατικό Δίκαιο και Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
225595578
Λέκτορας, Συγκριτικό ∆ίκαιο των Συμβάσεων
22559593

Administrative Staff

Name
Position
Phone
Email
Administrative Assistant
22713114
Name
Position
Phone
Email
Instructor, Law
22559505
Instructor, Law
22559504

Κοσμήτορας

Name
Position
Phone
Email
Αναπληρωτής Καθηγητής,, Δημόσιο Δίκαιο
22559502
Καθηγητής ,Ποινικό Δίκαιο
22713246