Επιλογή Σελίδας

Franchise Programs

As part of its International outreach, EUC has established corporate agreements with selected Universities worldwide

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) σε συνεργασία με το Minjiang University προσφέρει τα ακόλουθα πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών:
Όλα τα προσφερόμενα προγράμματα έχουν εγκριθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Το EUC επιβλέπει το ακαδημαϊκό περιεχόμενο των μαθημάτων των πτυχίων, ενώ διδάσκοντες/ουσες καθηγητές/τριες του διδάσκουν στο Minjiang- University Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η προσφορά των άνωθεν τεσσάρων προγραμμάτων σπουδών καθορίζεται βάση συμφωνίας των δύο πανεπιστημίων να αναβαθμίσουν την ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών ,να αναπτύξουν ακαδημαϊκές και πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ Κίνας και Κύπρου και να εξοπλίσουν τους απόφοιτους με γνώσεις και δεξιότητες στην Επιστήμη και την Τεχνολογία Υπολογιστών, το Ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και το σχεδιασμό οπτικής επικοινωνίας, προσόντα που απαιτούνται για την τρέχουσα κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην Κίνα.

Το Minjiang University είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που βρίσκεται στο Fujian της Κίνας. Πρόκειται για ένα , πολυεπιστημονικό πανεπιστήμιο το οποίο προσφέρει 61 προγράμματα σπουδών, ενώ στα 4 campus σπουδάζουν περίπου 18,000 φοιτητές και φοιτήτριες. Το Minjiang University έχει πέρα των 50 βραβεύσεων και διακρίσεων για τα επιστημονικά και ερευνητικά του επιτεύγματα. Το Πανεπιστήμιο είναι διαπιστευμένο από Υπουργείο Παιδείας της Κίνας.

#ProudToBeEUC