Επιλογή Σελίδας

Future Skills Hub

Building a bridge between organizations and talent, the Future Skills Hub at EUC closes the skills gap in a rapidly changing workplace

Το Future Skills Hub στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας και την επανεκπαίδευση των εργαζομένων. Η ομάδα μας αποτελείται από άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτές με επαγγελματική, εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία, οι οποίοι, αφουγκραζόμενοι τις ελλείψεις στο διαθέσιμο εργατικό δυναμικό, έχουν αναπτύξει σύγχρονα, μικρής διάρκειας προγράμματα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.Οι τεχνικές δεξιότητες (hard skills) δεν είναι αρκετές πλέον για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ενός εργοδότη ή επιχειρηματία. Η γνωστική ευελιξία, ο ψηφιακός γραμματισμός και η συναισθηματική νοημοσύνη βρίσκονται μεταξύ των πολλών διεπιστημονικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στο ταχέως μεταβαλλόμενο χώρο εργασίας και εξασφαλίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη και επιτυχία αλλά και την συνεισφορά του κάθε ενός από εμας στην ευρύτερη κοινωνία.

Το Future Skills Hub του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποσκοπεί στην παροχή μίας διαφορετικής δομής κατάρτισης στοχεύοντας στην:

  • Επανεκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling and reskilling) νεοεισερχόμενων και επαγγελματιών σε αναδυόμενα θέματα
  • Διασύνδεση και αντιστοιχία των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων με τις ανάγκες των οργανισμών
  • Εναρμόνιση με τους ταχέως μεταβαλλόμενους παράγοντες που επηρεάζουν το μέλλον
  • Ενδυνάμωση του πολίτη του αύριο, μέσω βιωματικών εργαστηρίων

Το Future Skills Hub οραματίζεται να είναι η πιο καινοτόμος και ισχυρή πηγή επαγγελματικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης για τη γενιά του μέλλοντος. Επιπλέον, σκοπεύει στη δημιουργία μίας γέφυρας μεταξύ των αναγκών της αγοράς και της επίσημης εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενη στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.