Επιλογή Σελίδας

ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Μέσω της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο EUC, μπορείτε να αποκτήσετε το πτυχίο σας προσαρμοσμένο στις επαγγελματικές και προσωπικές σας απαιτήσεις

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Διδακτικό Προσωπικό

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων σπουδών σε φοιτητές από όλο τον κόσμο που δεν μπορούν να σπουδάσουν ακολουθώντας τον συμβατικό τρόπο εκπαίδευσης. Το παιδαγωγικό μοντέλο είναι προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έχει ως βασικό στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη του φοιτητή στην πορεία του προς τη μάθηση.  Με αυτόν τον τρόπο το EUC ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας για μάθηση και προωθεί ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, προσφέροντας προγράμματα σπουδών με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

  • Ενεργό ακαδημαϊκό προσωπικό πλήρως καταρτισμένο στο μοντέλο ψηφιακής εκπαίδευσης
  • Παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού από άρτιες και επικαιροποιημένες πήγες
  • Σύγχρονη πλατφόρμα Blackboard για ηλεκτρονική μάθηση, με 24ωρη τεχνική υποστήριξη
  • Πλήρης στήριξη και υποστήριξη φοιτητών
  • Πρόσβαση στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του EUC

Η επιτυχία της Μονάδας Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης στο EUC βασίζεται στον άρτιο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μάθησης, στις οποίες αλληλοεπιδρούν τρία βασικά στοιχεία: η συνεργασία (μεταξύ φοιτητών, φοιτητών-διδασκόντων), η καθοδήγηση/ο μεντορισμός των φοιτητών (από το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου) και τα μέσα μάθησης (περιβάλλον μάθησης, περιεχόμενα μαθημάτων, εργαλεία μάθησης).#ProudtobeEUC

 

Μεταπτυχιακά