Επιλογή Σελίδας

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Με τα προγράμματα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του EUC θα μελετήσετε τομείς σχετικούς με την ανθρώπινη συμπεριφορά, τις τέχνες και την εκπαίδευση

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Διδακτορικά

Τμήματα

Διδακτικό Προσωπικό

Τα τέσσερα τμήματα της Σχολής- – Τμήμα Τεχνών, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Συμπεριφοράς – παρέχουν στους πτυχιούχους τις γνώσεις και τις δεξιότητες για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία  στην εκπαίδευση, τα ΜΜΕ, τις Τέχνες, τις επιχειρήσεις και την κυβέρνηση.

  • Προγράμματα σπουδών που συμβαδίζουν με τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας
  • Ενεργό διδακτικό προσωπικό, ευρέως δικτυωμένο στα συναφή πεδία
  • Υψηλού επιπέδου έρευνα που συμπληρώνει άμεσα τη διδασκαλία
  • Ευκαιρίες πρακτικής άσκησης για βιωματική μάθηση

Οι απόφοιτοι μας συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης και αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας, αναλυτικής και κριτικής σκέψης, οι οποίες τυγχάνουν υψηλής ζήτησης σε όλους τους σχετικούς τομείς σταδιοδρομίας. Σημαντικός δε αριθμός αποφοίτων της σχολής συνεχίζει για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Κύπρο και το εξωτερικό

Οι απόφοιτοι του EUC διαγράφουν μία επιτυχημένη πορεία ως εκπαιδευτικοί,  συγγραφείς, μουσικοί, καλλιτέχνες και γραφίστες, ως σύμβουλοι και ψυχολόγοι  στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

#ProudtobeEUC