Επιλογή Σελίδας

Νομική Σχολή

Στο EUC, θα αποκτήσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να ασκήσετε το νομικό επάγγελμα σε μια σύγχρονη και μεταβαλλόμενη κοινωνία

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Διδακτορικό

Διδακτικό Προσωπικό

Η πρώτη αυτόνομη Νομική Σχολή που ιδρύθηκε στην Κύπρο προσφέρει πτυχίο Nομικής στο Κυπριακό Δίκαιο και στο Ελληνικό Δίκαιο.  

  • Προγράμματα αναγνωρισμένα από το Νομικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας
  • Ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα εξασφαλισμένα
  • Έμπειρο και διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, διεθνώς αναγνωρισμένο για το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διδακτικό του έργο
  • Εγγραφή στα Μητρώα ασκούμενων δικηγορών της Κύπρου και της Ελλάδας, χωρίς εξετάσεις επάρκειας

Οι απόφοιτοι της Νομικής Σχολής στο EUC εξασφαλίζουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ακολουθήσουν καριέρα σχετική με τη μάχιμη δικηγορία ή μια εναλλακτική σταδιοδρομία στο διπλωματικό σώμα, την εγκληματολογία, την πολιτική, τη δημοσιογραφία και τη διοίκηση. Η Σχολή προετοιμάζει κατάλληλα τους πτυχιούχους για τις εξετάσεις των δικηγορικών συλλόγων στην Κύπρο και στην Ελλάδα ή για συνέχιση των σπουδών τους σε επίπεδο LLM ή PhD.#ProudtobeEUC