Επιλογή Σελίδας

Διαδικασία Εισδοχής

ΒΡΕΣ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΕΔΩ

Το Γραφείο Εισδοχής του EUC υποδέχεται φοιτητές από όλο τον κόσμο, διαμορφώνοντας έτσι ένα πολυπολιτισμικό υπόβαθρο το οποίο συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό στην προαγωγή του χώρου μάθησης σε έναν πολυδύναμο χώρο εκπαίδευσης και γνώσης.

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο EUC για προπτυχιακές σπουδές είναι το απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο προσόν όπως GCE A’ Level και International Baccalaureate (IB). Οι θέσεις είναι περιορισμένες και γι’ αυτό μπορούν να εφαρμοστούν επιπρόσθετα κριτήρια για την εξασφάλιση θέσης, όπως ο γενικός βαθμός του απολυτηρίου.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το Φθινοπωρινό εξάμηνο είναι η δεύτερη Παρασκευή του Σεπτέμβρη και για το Εαρινό, η δεύτερη Παρασκευή του Ιανουαρίου. Σε περίπτωση όμως αυξημένης ζήτησης, οι θέσεις δύνανται να συμπληρωθούν πριν την καταληκτική ημερομηνία. Σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα, η κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου έχει διαμορφώσει ξεχωριστά κριτήρια επιλογής – εισδοχής φοιτητών. Ωστόσο, η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο αποτελεί για όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου, βασική προϋπόθεση για την εισδοχή φοιτητών σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει επιτυχώς σπουδές σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο δύνανται να εξαιρεθούν από μαθήματα αντίστοιχα του κλάδου που θα παρακολουθήσουν στο EUC, μειώνοντας έτσι το χρονικό διάστημα σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου τους. Για την αξιολόγηση των μεταφερομένων μαθημάτων, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Εισδοχής αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.

Φοιτητική Στέγαση

Οι φοιτητικές οικιστικές μας μονάδες βρίσκονται μόλις λίγα λεπτά από την Πανεπιστημιούπολη και έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν στους φοιτητές υψηλής ποιότητας στέγαση σε όμορφα και μοντέρνα στούντιο και διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου, τα οποία υποστηρίζονται από άνετους κοινωνικούς χώρους, γυμναστήριο, αίθουσα πλυντηρίου και 24ωρη υπηρεσία ασφαλείας.

Υποτροφίες και Οικονομική Στήριξη

Το πρόγραμμα Υποτροφιών και Οικονομικής Στήριξης στοχεύει στην ενημέρωση των  φοιτητών, αναφορικά με την οικονομική υποστήριξη των σπουδών τους.  Η εν λόγω  οικονομική υποστήριξη παρέχεται στους φοιτητές σε μορφή υποτροφιών  (Ακαδημαϊκών και  αθλητικών),  η οικονομικής βοήθειας και χορηγιών.

Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών απαρτίζεται από μια ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων που προσφέρουν ακαδημαϊκή συμβουλευτική στους φοιτητές μέσω εξατομικευμένης καθοδήγησης και συνεχιζόμενης υποστήριξης – από το πρώτο κιόλας εξάμηνο- φοίτησης τους στο EUC. Όλοι οι σύμβουλοι έχουν πλήρη γνώση των προγραμμάτων σπουδών, της διδακτέας ύλης και των μαθημάτων, των ακαδημαϊκών απαιτήσεων και των τάσεων στην αγορά εργασίας. Οι φοιτητές συναντιούνται προσωπικά με τον/τη σύμβουλό τους σε τακτική βάση για να συζητήσουν διάφορα θέματα που άπτονται των μαθημάτων του κλάδου τους και για να πραγματοποιήσουν τη σωστή επιλογή μαθημάτων κάθε τετράμηνο.

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι σύμβουλοι παρέχουν ανατροφοδότηση στους φοιτητές σχετικά με την ακαδημαϊκή τους πρόοδο και τη συνολική τους απόδοση. Οι φοιτητές, πέραν της υποχρεωτικής συνεδρίασης που πραγματοποιούν με τον/τη σύμβουλό τους (μία φορά το τετράμηνο) για την επιλογή μαθημάτων, δύνανται να διευθετήσουν συνάντηση με τον/τη σύμβουλό τους ανά πάσα στιγμή, για οποιοδήποτε ακαδημαϊκό ζήτημα τους προβληματίζει.

Προπτυχιακοί Φοιτητές

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου η άλλο ισοδύναμο προσόν όπως GCE A’ Level και International Baccalaureate (IB). Οι θέσεις είναι…

Φοιτητές Ιατρικής/Οδοντιατρικής/Κτηνιατρικής

Για εισαγωγή στο πρόγραμμα της Ιατρικής η Οδοντιατρικής οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα: Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής…

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Η κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου έχει ορίσει ξεχωριστά κριτήρια εισδοχής και επιλογής φοιτητών. Ωστόσο, η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε …

Διδακτορικοί Φοιτητές

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για τα Διδακτορικά προγράμματα Σπουδών…