Επιλογή Σελίδας

Διδακτορικοί Φοιτητές

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για τα Διδακτορικά προγράμματα Σπουδών.

Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων:

 • Για Φθινοπωρινό Εξάμηνο: Αρχική καταληκτική ημερομηνία: 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους (σε περίπτωση που υπάρξουν διαθέσιμες επιπλέον θέσεις, αιτήσεις για τις θέσεις αυτές γίνονται αποδεκτές με καταληκτική ημερομηνία 30 Μαΐου και την 31η Αυγούστου κάθε έτους).
 • Για Εαρινό Εξάμηνο: Καταληκτική ημερομηνία: 1η Νοεμβρίου κάθε έτους.

Για αίτηση εισδοχής σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής μαζί με το μη επιτρεπτέο τέλος εισδοχής.Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την  ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής  εδώ ή να προμηθευτούν αντίγραφο της αίτησης από το Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία.
 2. Επίσημο Αντίγραφο Πτυχίου και Μεταπτυχιακού από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιοή βεβαίωση αποφοίτησης.
 3. Επίσημο Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας Πτυχίου και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ή επίσημη επιστολή πιστοποιώντας πως ο υποψήφιος αποφοίτησε επιτυχώς)
 4. Δύο Συστατικές Επιστολές από καθηγητές Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 5. Πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης Αγγλικής Γλώσσας(εάν υπάρχουν)
 6. Αποδεικτικά στοιχεία εργασιακής πείρας(εάν υπάρχει)
 7. Βιογραφικό Σημείωμα(CV)
 8. Μια φωτογραφίαδιαστάσεων διαβατηρίου/ταυτότητας.
 9. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία,τα οποία ο υποψήφιος φοιτητής θεωρεί ότι στηρίζουν την αίτηση του, όπως αντίγραφα δημοσιεύσεων, βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, άλλα ειδικά προσόντα και γνώσεις.
 10. Αντιγραφό πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 11. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν για συνέντευξη, γιατην ημερομηνία της οποίας θα ενημερωθούν από την συγκεκριμένη σχολή.

 

Δείτε τα ειδικά κριτήρια εισδοχής για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Πληρωμή Διδάκτρων

Όταν ο υποψήφιος φοιτητής παραλάβει την  Επιστολή Αποδοχής από το Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των €500 ως προκαταβολή/ 1η δόση έναντι των διδάκτρων. Η πληρωμή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά.